Fra tørre tal til multimotion for 60+

I Oddense-Otting UGF er en foreningsrapport med tal for befolkningens sammensætning blevet afsæt til opgradering af foreningens hold for lokale borgere i alderen 60+.

503 medlemmer lød tallet på bundlinjen i 2020-medlemsopgørelsen for Oddense-Otting UGF. 503 medlemmer er 52 procent af de 973 borgere i de tre sogne, som foreningen dækker, nemlig Oddense, Otting og Hindborg sogne i et område godt 10 kilometer nord for Skive.

Der er altså potentiale for at tiltrække nye medlemmer blandt nogle af de 42 procent af borgerne, som ikke er med i Oddense-Otting UGF. Potentialet fremgår en foreningsrapport, som Anita Hylke Møller fra DGI Midtjylland havde med i konsulenttasken til et kursusforløb med Oddense-Otting-bestyrelsen.

”Foreningsrapporten viser konkrete udfordringer og potentialer. Den kan være et alternativ til at fægte i blinde, og den kan pege på de lavthængende frugter,” siger Anita Hylke Møller.

Stort medlemspotentiale blandt seniorer

At have 52 procent af befolkningen som medlemmer er flot – ikke mindst i lyset af DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, hvor målet er, at 50 procent af befolkningen skal være aktive i foreningerne i 2025.

Derimod er det knap så flot, at kun 30 procent af borgerne i alderen 60 år og derover, er medlem i idrætsforeningen.

Bestyrelsen med formand Alfred Brunsgaard i spidsen fik på kurset øje på medlemspotentialet hos denne aldersgruppe, og hos dem, er der ikke langt fra tanke til handling, så nu er de i gang med at rekruttere nye seniormedlemmer.

”Vi har taget idéen om at starte aktiviteter for 60+ til os. Det skal være et alternativ, som vi håber vil fortsætte efter de første tre gange,” fortæller Alfred Brunsgaard umiddelbart efter, at den første af tre introduktioner er godt afsluttet.

Multimotion med appel til flere

OOUGF har allerede holdet Vakse voksne, som byder på gymnastik, og som kører om formiddagen. Det nye initiativ skal også køre om formiddagen. Men holdet skal byde på flere sideløbende motionsaktiviteter. Idéen er, at viften af aktiviteter skal appellere til en bredere gruppe. Det kan være indendørs styrketræning, petanque, pickleball og bowls, som var nogle af mulighederne til introduktionen den første mandag formiddag. Motionen afsluttes med kaffe, brød, snak, sang og samvær.

Samarbejde mellem forening, kommune og DGI

Superseniorer og Aktiv onsdag kaldes tilsvarende hold i andre foreninger. I Oddense-Otting UGF har holdet endnu ikke fået en titel. Men i Bevæg dig for livet Skive Kommune – og i DGI Midtjylland – hedder initiativet Idræt om dagen, og netop nu rulles det ud syv steder i et samarbejde mellem lokale foreninger, kommunen og DGI Midtjylland. 

Det er ikke alle, der som Oddense-Otting UGF, tager afsæt i foreningsrapporten, men for de syv steder gælder det, at kommune, forening og DGI deles om udgifterne til at få de nye målgrupper i gang.