Frivillige får bank i Ørslev

Fremover skal en bank med frivillige sørge for, at der er masser af hjælp til arrangementer i Ørslev. Indtil videre er har foreningerne i Ørslev mange gode erfaringer med banken.

I Ørslev skal Frivilligbanken sørge for, at alle foreninger har frivillige til hvilken opgave det skal være.

Der kan være en del udfordringer forbundet med frivillige i foreningslivet. Enten kan man ikke finde hænder nok, eller også er det altid de samme, der trækker læsset, når der skal kage på bordet eller stande til loppemarkedet.

6 råd til din frivilligbank

  1. Nedsæt en arbejdsgruppe, der kan arbejde målrettet med projektet.
  2. Brug de sociale medier til at fange eventuelle medlemmers opmærksomhed.
  3. Sørg for at finde et system, der kan rumme medlemmerne, så I nemt kan danne et overblik. 
  4. Hav faste kontaktpersoner i banken, så medlemmerne ved, hvem de skal tage kontakt til, og hvem der hender sig til dem.
  5. Sørg for at behandle medlemmerne godt, da frivillig hjælp ikke aflønnes på anden vis. Find eventuelt sponsorgaver eller andet, så de føler sig værdsat i banken. 
  6. Synliggør projektet ved arrangementer og fortæl andre om. For eksempel gennem T-shirts med logo, så ingen er i tvivl om, hvem det er, der står for arrangementet. 

Hos Ørslev G&IF på Sydsjælland har de fået en idé, der kan gøre det hele lidt lettere.

”Vi vil gerne ud over vores egen forening og have fat i nogle af de andre foreninger i Ørslev, for vi tænker at alle står med samme problem. Deraf kom den her bank, hvor vi gerne vil have folk til at være med. Og så hjælper vi alle foreninger, ” siger Tina Normann Frederiksen, aktivitetsansvarlig i Ørslev gymnastikafdeling og en af ophavsmændene til projektet.

Alle hænder hjælper

Foreningerne i Ørslev kan nu rette henvendelse til Ørslev Frivilligbank og dens bankdirektør, hvis de skal bruge hjælp til arrangementer eller nogle har lyst til at stable noget nyt på benene. Pointen er, at der er plads til al slags frivillig hjælp.

”Folk vil rigtig gerne hjælpe, man skal bare ud og spørge dem om det. Jeg tror, det afgørende er, at man kan byde ind, med det man kan. Man skal ikke nødvendigvis kunne bage, man kan også sætte et telt op, hvis man er bedre til det, ” siger Tina Normann Frederiksen.

Netop fordi der skal være plads til alle hænder, har de i Ørslev Frivilligbank valgt, at der ikke er krav om alder eller kunnen. Man skal bare have lyst til at hjælpe. Og det har 70 mennesker i Ørslev allerede besluttet sig for, at de gerne vil.

Gode resultater ansigt til ansigt

Selvom Frivilligbanken kører nu, kan der også være udfordringer forbundet med at hverve medlemmer. Hos Ørslev G&IF har de først og fremmest lavet et spørgeskema på sociale medier, hvor folk melder sig til. Men ikke alle har adgang til computer og internet.

”Skemaet har ligget i en forretning, hvor man har kunnet udfylde det og aflevere det igen. Og så har vi været med til forældremøder i vores egen forening og forsøgt at få medlemmer den vej rundt, ” siger Tina Normann Frederiksen.

Erfaringer viser dog, at det er en anden mulighed, der er bedst.

”Det går bedst, når man står ansigt til ansigt med folk. Når man står over for dem til arrangementer, kan man bedre fortælle, hvad det går ud på, ” siger Tina Normann Frederiksen.

Banken er ikke i mål

Frivilligbanken har været med som projekt i DM i Foreningsudvikling. Men banken har fået en bankdirektør, så projektet kan fortsætte fremover. Tina Normann Frederiksen er ikke i tvivl om, at projektet indtil videre er gået godt.

”Vi har allerede holdt to arrangementer, hvor det har været muligt at få folk til at hjælpe. Det viser, at de også har engageret sig i det. Så jeg synes, vi er lykkedes rigtig godt med det, ” siger hun.

Banken har også planer om at finde en ekstra bankdirektør til at tage sig af medlemmerne, og de kigger på et nyt onlinesystem til at holde styr på både medlemmer og arrangementer. Men lige nu venter de i Ørslev på, at DM i Foreningsudvikling skal afholdes, og ellers skal der mere omsætning i banken.

”Vi skal have flere medlemmer end vi har nu, det er da det, vi går efter, ” siger Tina Normann Frederiksen.