Frivillige inddrages sent af kommuner

Foreninger kan tilføre større værdi til fælles initiativer med kommuner, hvis de inddrages fra starten.

Foreninger inddrages sjældent tidligt i planlægningen af et fælles motionsprojekt med en kommunal forvaltning Foto: Bo Nymann

Når en idrætsforening går ind i et samarbejde med en kommunal forvaltning om f.eks. et fælles sundheds- eller træningsprojekt, får foreningerne oftest først en rolle at spille, når selve træningen skal sættes i gang.

Helle Hygum Jespersen, seniorprojektleder ved KORA, kalder dog den type samarbejde mellem de to parter for 'et skævt forhold' i Udspils november-tema.

I en analyse af en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 388 kommunale chefer om samarbejdet med foreningslivet, konkluderer hun:

"Der er en kommunal produktionslogik bag samarbejdet med bl.a. foreninger."

"Rammen er sat, og så skal de frivillige foreninger udføre deres arbejde inden for den ramme, også selv om den kan opfattes problematisk af begge parter."

Ønske om samskabelse

I KORA's undersøgelse fremgår det blandt andet, at 74 procent af de kommunale chefer har arbejdet med lokale, frivillige foreninger inden for det seneste år.

76 procent af de 388 kommunale chefer svarer samtidig, at nedbringelse af kommunale udgifter begrunder en del af samarbejdet emd frivillige foreninger.

Om det siger Helle Hygum Jespersen:

"Det er dog ikke længere et økonomisk rationale om at nedæstte deres omkostninger, der får kommuner til at ville samarbejde med den frivillige verden."

"Det handler mere om at ville øge borgernes tillid, skabe innovation og styrke demokratiet i det, de ynder at kalde samskabelse.

Lav tidlig fælles proces

Ifølge Helle Hygum Jespersen kan foreninger spille en langt stærkere rolle i det fælles samarbejde med kommuner om blandt andet motions- og sundhedsprojekter.

"Foreninger har en anden viden om det, der trykker målgruppen, og de har måske nogle andre vinkler på løsninger," siger hun.

Derfor er hun ikke i tvivl om foreningernes frugtbare bidrag ved at deltage tidligt i planlægningsfasen.

"Så kommunerne kan vinde meget ved at inddrage foreningerne i en fælles proces fra starten," noterer hun sig og tilføjer:

"De to parter bør bruge hinandens erfaringer og viden, så det, jeg kalder sociale foreninger, ikke alene skal spille leverandørens rolle."