Idrætsforeninger kan igen holde fysisk generalforsamling

OPDATERET DEN 31. 8. 2021: Fra 1. september 2021 er der hverken begrænsninger for hvor mange, der må samles eller andre restriktioner for generalforsamlinger.

Steen F. Andersen, DGI's juridiske chef, giver her svar på spørgsmål om generalforsamling pr. 1. september 2021:

Fra 1. september 2021 er der ikke nogen begrænsninger i, hvor mange personer, der må samles, og der er heller ikke andre restriktioner for generalforsamlinger (arealkrav og afstandskrav er også ophørt). Så generalforsamlinger holdes på helt sædvanlig måde.

Hvad gør vi med generalforsamlinger, der skulle være afholdt?

Mange foreninger har været nødt til at udsætte forårets generalforsamling indtil reglerne tillader, at der afholdes fysisk generalforsamling. Foreningerne har været i en situation, hvor det ikke har været muligt at overholde vedtægternes krav om, at generalforsamlingen skulle afholdes inden en bestemt frist. Hvis en forening endnu ikke har holdt årets generalforsamling, skal det ske snarest muligt. Foreningen kan ikke springe årets generalforsamling over, selvom der allerede til foråret 2022 igen skal holdes generalforsamling.

Hvordan er en bestyrelse, der sidder på ”overtid”, stillet?

I nogle foreninger sidder bestyrelsen på ”overtid”, fordi generalforsamlingen skulle være afholdt. Da det som følge af forsamlingsreglerne har været umuligt at holde fysisk generalforsamling, er der tale om force majeure, og bestyrelsesmedlemmernes valgperiode gælder frem til generalforsamlingen holdes. Bestyrelsen skal sørge for almindelig drift, men må ikke træffe ekstraordinære beslutninger, der ikke er nødvendige for at sikre den almindelige drift. Bestyrelsen må heller ikke tage forskud på beslutninger, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der snarest muligt holdes generalforsamling.

Steen F. Andersen, Juridisk chef, den 31. august 2021.

Læs også hele historikken med ændringer i regler for generalforsamlinger fra foråret 2020 og frem.