Gode relationer gør en verden til forskel

Møder træneren hver enkelt deltager og sætter en god tone, løfter hun alle og skaber et godt relationelt miljø, siger Annette Groot, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Følelsen af at høre til, blive set og talt med er vigtig for alle, og den får vi i fællesskaber, siger Annette Groot. Foto: Lars Horn

De er aldeles afgørende. Hvis vi ikke har dem, går vi til. Relationer, altså, forbindelser med andre mennesker. Faktisk, er de er alfa og omega for vores psykiske overlevelse og mentale sundhed.

”At være ensom er lige så farligt som at ryge. Du kan dø af det. Derfor er det helt afgørende for et menneske at indgå i fællesskaber, hvor det oplever at have betydning,” siger Annette Groot, der har et særligt fokus på relationer i sit arbejde.

Bliv set og hørt på holdet

Idrætsforeninger spiller en vigtig rolle, når det kommer til relationer og fællesskaber. Når vi mødes på foreningsholdet, får vi opfyldt vores grundlæggende behov for at være sammen med andre.

”Følelsen af at høre til, blive set og talt med er vigtig for alle, og den får vi i fællesskaber,” siger Annette Groot og tilføjer:

”At lave noget med andre, hvor vi griner og har det sjovt sammen, kan gøre en kæmpe forskel.”

For mennesker, der har et tyndt relationelt netværk eller oplever mistrivsel, er foreningernes fritidsfællesskaber særligt vigtige.

Når træneren inviterer hver enkelt ind i fællesskabet, viser hun, at alle har betydning. Dermed kan hun afvæbne nogle fra at føle sig overflødige

Annette Groot, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Her kan deltagerne få oplevelsen af at de har betydning for fællesskabet, og det kan have en stor, positiv indvirkning.

Det er et træneransvar

Træneren kan ses som en dirigent for et orkester, der fortæller og viser, hvem der er vigtige i fællesskabet. Hun har en central rolle i at sikre, at alle deltagere har det godt og føler sig som en del af holdet.

”Er træneren opmærksom på hver enkel deltager ved at invitere dem ind i fællesskabet, viser hun, at alle har betydning. Dermed kan hun afvæbne nogle fra at føle sig overflødige,” fortæller Annette Groot.

”Gennem sine handlinger og ord sætter træneren rammen og tonen for, hvordan deltagerne er overfor hinanden, og derfor er hun den afgørende brik i at sikre et godt miljø mellem deltagerne på et hold.”

Vær obs på de tilbageholdne

Forskningen viser, at de børn og unge, der er socialt kompetente, får meget opmærksomhed fra voksne. Omvendt viser den også, at voksne har tilbøjelighed til at bakke ud af en relation, hvis barnet eller den unge er tilbageholdende.

Men det kan have store konsekvenser, hvis den voksne trækker sig. Derfor påhviler der træneren et særligt ansvar for at opsøge deltagere, som er tilbøjelige til at holde sig tilbage, for alle har brug for at blive set og hørt.

”Der kan være en rigtig høj pris at betale, især for børn og unge, hvis en træner favoriserer nogen, overser andre og ikke sætter sig ind i, hvad der foregår i en gruppe,” siger Annette Groot.