Godt samarbejde mellem kommuner og idrætsforeninger under Covid-19

DGI, DIF og KL står bag et fælles brev til både idrætsforeninger og alle landets kultur- og fritidschefer. Brevet er en anerkendelse af det gode samarbejde mellem kommuner og idrætsforeninger under coronatiden.

I et fælles brev fra KL, DGI og DIF er der ros til kommuner og idrætsforeninger for arbejdet med fortsætte lokale idrætsaktiviteter og sætte gang i nye under Covid-19. Foto: Bent Nielsen (arkivfoto)

Covid-19 udfordrer lokale idrætsforeninger i at arrangere daglige aktiviteter for 2 mio. børn, unge og voksne. Heldigvis har frivillige foreningsledere, trænere og forældre i samarbejde med kommuner gjort alt for at fortsætte lokale idrætsaktiviteter og taget initiativ til nye.

Det er dette enorme arbejde de seneste seks måneder af kommuner og foreninger, som KL, DGI og DIF roser i et brev, der netop er sendt ud til alle landets kultur- og fritidschefer. Brevet er også stilet til idrætsforeningerne. 

Læs hele brevet her

Det gode samarbejde

Det er bl.a. det gode samarbejde på følgende punkter, der bliver fremhævet i brevet:

  • At de kommunale idrætsfaciliteter holdes åbne i så høj grad som overhovedet muligt
  • At idrættens organisationer bliver brugt ved tvivl eller uklarheder om retningslinjer
  • At der bliver skabt tidlig afklaring på økonomiske tilskud til foreninger
  • At der er tæt dialog mellem kommunen og de involverede foreninger og borgere i beslutningsprocesser

Tæt dialog om de praktiske opgaver

I brevet bliver det fremhævet, at der fortsat er brug for en hjælpende hånd til at håndtere Covid-19-krav til foreningslivet. KL, DGI og DIF opfordrer derfor til, at kommuner og foreninger har en tæt dialog om, hvordan de praktiske opgaver bedst løses til fordel for lokal aktivitet.

I brevet anerkender KL, DGI og DIF også kommunerne for ikke at trække i foreningers tilskud på trods af svingende aktivitetsniveau i foråret. Nogle foreninger ser nu ind i 2021 med usikkerhed omkring deres økonomi. For at skabe vished om foreningernes økonomi, opfordres der til, at kommuner i god tid melder ud på hvilket grundlag, tilskud uddeles i 2021.