Hent hjælp uden for bestyrelsen

Vend vanerne på hovedet!
Involver personer uden for bestyrelsen i foreningens arbejde og udvikling. Det bringer ny begejstring hos bestyrelsen, ny energi til foreningen og nye medlemmer til aktiviteterne.

Dilemma: Hvis vi starter noget nyt og anderledes, risikerer vi så at miste de medlemmer, vi allerede har?

Den tanke har mange foreningsbestyrelser. Der er mange foreninger, som ikke udvikler sig eller udnytter sit potentiale optimalt, fordi bestyrelsesarbejde og dagsorden er sat på autopilot i det velkendte farvand. En vej til at navigere bedre fremad er at involvere eksterne kræfter til at holde på roret.

Arbejdsgruppe med folk udefra

Hos Faldsled/Svanninge SG&I har bestyrelsen taget initiativ til en arbejdsgruppe, der skal udvikle aktiviteter i foreningen. Den opgave er vigtigere, end hvorvidt gruppens medlemmer er en del af bestyrelsen - eller foreningen for den sags skyld. Derfor er kun tre af gruppens seks medlemmer aktive i bestyrelsen. De andre er hentet ind udefra.

"De tanker, der tænkes af folk uden for bestyrelsen, er vilde. Når du sidder med den daglige drift, tør du ofte ikke altid kaste dig ud i nyt, for ’falder det vi har fra hinanden, hvis vi sætter noget anderledes i gang?’," siger Kim Pedersen om hverdagens dilemma for mange foreningsbestyrelser. Han er formand for den sydfynske forening og en af de bærende initiativtagere til udviklingsarbejdet i foreningen.

Nabohjælp fra lokalsamfundet

Ud over at række armene ud mod borgerne, er det en anden form for involvering, der skaber begejstring i gruppen.

Gitte Lei, formand for fitnessafdelingen, ser også mange frivillige sidde fast i den daglige trummerum. 

 "Når vi får folk udefra med ved bordet, vendes idéerne tit på hovedet," kan hun se.

Det, der har flyttet os mest som forening, er, at det ikke er foreningens bestyrelse, der har lavet det nye arbejde.

Gitte Lei, formand for Fitness i Faldsled/Svanninge

En forening kan ikke blive stående dér, hvor den altid har stået

"Hvis ikke du som foreningsledelse hele tiden udvikler noget nyt, risikerer du at miste medlemmer. Det handler om at være på forkant med det, der sker," understreger Gitte Lei.

Kim Pedersen oplever også, at det ordinære bestyrelsesarbejde får mere ro og flere kræfter, når andre griber opgaven med at lave udvikling.

Vildere idéer

Falsled/Svanninge SG&I’s strategigruppe har ændret status til en tænketank for udvikling. Ud over formanden rummer gruppen næstformanden Flemming Lunde og formanden for den nyeste afdeling i fitness. Desuden har tre andre enten budt sig til eller er inviteret ind i arbejdet: Annita Svendsen, der efter otte år som gymnastikformand blev træt af driftsopgaverne, Lene Puggaard, tovholder for sommerskoleprojektet, og Elisabeth Faaberg, sekretær for gruppen.

Efter halvandet års arbejde har gruppen forvandlet en håndfuld halvvilde idéer og et ønske om at forandre foreningen til konkrete resultater:

"Siden vi fik en kunstgræsbane for tre år siden, har vi gennemført en halombygning i 2012 og etableret et motionscenter. Vi har startet et sommerskoleprojekt for børn, og vi er klar til at sætte infoskærme op med vores tilbud ved indgangen til hallen og i Brugsen. Og vi er klar med en hjælperliste, som folk kan skrive sig på," remser Kim Pedersen op af nye initiativer.

Over halvdelen af borgerne er medlem

Foreningen tæller 700 af egnens 1200 borgere i de tre småbyer, der udgør rammen om idrætslivet. Men de seks idéudviklere vil gerne have flere med.

"Vi ser f.eks. ikke så mange voksne i motionscentret endnu. Og så vil vi gerne gøre noget for, at medlemmer i én afdeling kender dem i en anden. Måske via fællesspisninger i hallen," forklarer Kim Pedersen.

Annita Svendsen peger også på et stærkere fællesskab som det kit, der kan bringe unge og voksne og alle afdelinger tættere på hinanden.

"Som forening har vi brug for, at flere tager levende del i det, vi laver," mener hun.

Nyt samfundsprojekt

Idrætsforeningen kan være det neutrale mødested for borgere i Falsled, Millinge og Svanninge, hvor det mest er beboerne fra de to sidstnævnte byer, der er aktive i foreningen.

"Der er stadig skel mellem de gamle sogne i området, bare det at der stadig er to andelsfrysehuse i Millinge og Svanninge under en kilometer fra hinanden!" fortæller hun.

Næste projekt kan i en vis forstand virke som en murbrækker. Det handler om sundhedstilbuddet ’Sund landsby’.

"Kosten skal være et stærkt element i det projekt. Koblet med motion, et samarbejde med Brugsen og den sunde mad, der serveres i hallen, skal aktiviteterne give folk i lokalområdet mere appetit på livet," forklarer Annita Svendsen.

Med ’Sund landsby’ ønsker foreningen at involvere borgerne mere aktivt og at involvere sig selv mere i lokalsamfundet.

"Da vi gik i gang med udviklingsarbejdet, søgte vi i bestyrelsen bevidst folk udefra - netop for idéernes skyld," sammenfatter Gitte Lei fra Falsled/Svanninge SG&I.

Læs mere: Test jeres roller og få bestyrelsen i form