Husk hensynet til den enkelte

Seniorer er så varieret en gruppe, at deres behov er forskellige, er holdningen i PGU Pandrup.

I Pandrup bygger PGU sit arbejde med seniorer i to fakta om seniorgruppen: At det er en uensartet gruppe med forskellige færdigheder, behov og ønsker. Og at seniorer er voksne, selvstændigt tænkende personer med stor livserfaring.

Det præger ledernes tilgang til at skabe idrætstilbud til seniorerne, erkender Inger Kristensen, formand for PGU Pandrup.

"At de er uensartede giver os en udfordring, men vi prøver at honorere de forskellige behov. Så vi må tage hensyn til de individuelle ønsker, det er en nødvendighed i dag," siger hun.

PGU Pandrup:

  • Start: 1968 med markante tiltag i 1975 og 2013
  • 339 medlemmer fordelt på 253 kvinder og 86 mænd
  • Udvikling seneste fem år: Konstant stigning blandt kvinder, et lille fald i 2016 blandt mænd.
  • Frivillige: 8 instruktører, 11 foreningsledere, ca. 15 frivillige hjælpere.
  • Aktiviteter: Seniordans, svømning, bowling, krocket, gymnastik, løb, gang, cykelmotion mv. Nye aktiviteter fastlægges ud fra medlemmers / instruktørers forslag og med idéer fra undersøgelser.
  • Nye instruktører: Findes via instruktørers og foreningslederes netværk samt blandt medlemmer.
  • Kontingent: Kontingent, abonnement og kontobetaling.
  • Kommunikation: Mund til øre-metoden, åbent hus, annoncering i lokalaviser, hjemmeside, Facebook, events.
  • Organisering: Fire aktivitetsudvalg i PGU og to fællesudvalg – den fælles ledelse er PGU's bestyrelse, hvor FU varetager den daglige ledelse.
  • Træningslokaler: Ungdomsborgen med gymnastiksal, som PGU ejer, fitnesscenter med træningsmaskiner, spinningcykler og træningslokale lejet af PGU samt en idrætshal.

Flere typer medlemskab

En senior på 80 år kan være mere fit end en på 50. Der kan også være store forskelle i forhold til det, seniorer ønsker af socialt samvær og lignende.

Det hensyn tager klubben også, når det gælder medlemskaberne. 158 af de 339 medlemmerne betaler et årligt kontingent, mens andre betaler et abonnement for at kunne booke sig ind på et hold.

"90 procent af kontingent-indbetalerne betaler stadig 220 kroner i kontanter til en frivillig ved et bord ved sæsonstart. Der er også en del seniorer, der ikke har en e-mailadresse," fortæller Inger Kristensen.

Nye idéer tager tid

Seniorgruppen tager som regel godt imod tilbud om nye aktiviteter som f.eks. yoga.

"Mange aktiviteter for seniorer er traditionsbundne, alligevel er 25 procent af dem, der dyrker yoga hos os, over 60 år. Bare de kan møde op med én de kender og er tryg ved," konstaterer hun.

Formanden erkender, at det ikke er let at indføre nye aktiviteter i målgruppen.

"De har en vis modningstid, så man skal være sikker på, at der er en flok, som er med på idéen, så de kan motivere flere til at være med i det nye," forklarer hun.

Inger Kristensens erfaring med at lægge nye aktiviteter ind i klubbens program peger også på de individuelle hensyn, der bør tages i dag.

"Det er vigtigt, når vi vil improvisere en ny idé, at vi fortæller, hvad det kan betyde for det enkelte medlem. Ellers får de ikke lyst til at prøve aktiviteten," siger hun.

Erfaringen er, at føler en senior sig usikker eller utryg ved tilmeldingen, står han eller hun lettere af frem for at tage chancen.