Idrætsforeninger berøres ikke p.t. af ændringer i bogføringsloven

Tidligst fra januar 2026 kan nogle idrætsforeninger blive omfattet af en pligt til digital bogføring.

Bogføringsloven bliver ændret fra 1. juli 2022. Men for idrætsforeninger sker der ingen ændringer 1. juli i år. Den nye bogføringslov indebærer bl.a., at en del virksomheder skal bruge et digitalt bogføringssystem. Derfor er mange firmaer, der sælger sådanne systemer, også allerede gået i gang med at fremme salget, også til idrætsforeninger. Men ro på.

Nogle idrætsforeninger vil blive omfattet af pligten til at bruge et digitalt bogføringssystem, men det vil tidligst være fra 1. januar 2026. Så der er god tid. Og det vil kun være idrætsforeninger, der har en erhvervsmæssig nettoomsætning på mindst 300.000 kr. årligt, der bliver omfattet af pligten, mens foreninger, der ligger under denne grænse, slet ikke omfattes af pligten.

Vi vil vende tilbage med mere information senere.