Idrætslederens blik for mennesker førte til karriereløft

Søren Nielsen: Du udvikler også dig selv, når du lærer at se de muligheder, der gemmer sig i de mennesker, du har med at gøre i en forening.

Foreningsarbejde har lært Søren Nielsen at se den positive energi i andre mennesker. Foto: Lars Holm

”At være frivillig går ikke kun en vej. Hvis du yder en indsats, får du også noget den anden vej. Det kan være personlig udvikling, eller at du får et kick ud af af at se glade børn.” 

Håndplukket DM-styregruppe

Fem af de otte medlemmer i DM-styregruppen: Joan Bødskov (forrest) Bagved fra venstre: Ulla Bjerring Jørgensen, Eva Hvide Nielsen, Lene Møller Fløe og Ditte Finsen, der alle er kommet med i Gødvad GIF, gymnastik, siden 2016.

Læs om Søren Nielsens prikkerunde i "Håndplukket styregruppe får frivilligheden til at blomstre."

Sådan siger Søren Nielsen, formand for Gødvad GIF, gymnastik, som er manden bag den store forandring, som gymnastikafdelingen i Gødvad GIF har været igennem siden foråret 2016.  Undervejs i foreningens arbejde med DM i Foreningsudvikling fra september 2016 til 2017 skiftede Søren Nielsen sit job som IT-udvikler ud med et job som IT-arkitekt i energiselskabet Eniig og flere i DM-styregruppen gjorde noget lignende. Selv er Søren Nielsen ikke i tvivl om, at hans jobskifte er affødt af noget at det, han har lært via sit foreningsarbejde.

”Jeg har lært at se menneskene. Det giver mening, at jeg kan møde mennesker på mit job, ligesom når jeg møder frivillige. Jeg får deres side af historien og kan tage hånd om deres bekymring. Det er vigtigt, når man arbejder med forandringsledelse,” siger Søren Nielsen, som ikke tidligere i sit erhvervsliv har arbejdet med mennesker.

Klar til forandringer

Det lå ikke i kortene, at Søren Gødvad skulle arbejde med mennesker, da han blev formand for 4-5 år siden. To år forinden var han startet som hjælpeinstruktør og blev så suppleant til bestyrelsen, før han - som han selv udtrykker -  kom ”ind under motorhjelmen” i gymnastikafdelingens arbejde.

”Jeg begyndte at skrue lidt af gangen og gøre ting stille og roligt. I marts 2016 var bestyrelsen klar til forandring. De andre frivillige var ikke nødvendigvis klar, men det blev de,” siger Søren Nielsen og tilføjer: "Ellers havde vi ikke lykkedes med så store og så mange forandringer."

Det, Gødvad GIF er lykkedes med, er at se den positive energi.

”Det gjorde det nemmere at forstå, hvis noget skulle være anderledes. Der blev lyttet til de skeptiske og justeret. Folk følte sig hørt og fik mulighed for indflydelse,” siger Søren Nielsen, der i 2017 er kåret som årets leder i Gødvad GIF.

Fem videre i karrieren

Erhvervsmæssigt kan en leder slippe afsted med at sige ”du skal!”

”Hvis du siger det til frivillige, de går de. Hvis du derimod kan få andre til at tage ejerskab, så er det sandsynligt at de bliver hængende, og hvis nogen skal noget i mit job, bruger jeg de samme redskaber. Så bliver det nemmere at agere sammen. Det kræver, at du kigger indad,” siger Søren Nielsen.

I forløbet med DM i Foreningsudvikling arbejdede lederne i gymnastikafdelingen dagligt med at skabe trivsel.

”Så begynder folk at blive bevidste. Som foreningsleder var jeg opmærksom på,at jeg kunne søge nye veje,” siger Søren Nielsen.

Yderlige fem fra Gødvad GIF, gymnastik, har skiftet job undervejs.

”Som leder er jeg kommet helt ind under huden og har været en aktiv del af deres jobskifte. Jeg har hjulpet dem videre i deres karriere,” siger Søren Nielsen og understreger:

”Når du engagerer dig i folk, får du tætte bånd, der gør at man har øje for hinandens kvaliteter.”