Ildsjæle vækker idrætsiver i skolen

Efter en svær opstart har skoler og idrætsforeninger efterhånden spillet hinanden så gode i Åben skole-samarbejdet, at holdindsatsen gavner banens tredje spiller, nemlig eleverne.

En forening, som samler alle områdets foreninger, har givet de mindre foreninger mulighed for at spille med i Åben skole-samarbejdet i Faaborg Foto: Tim Kildeborg Jensen

En million kroner, en håndfuld skoler og lysten til at få flere børn i bevægelse. Det kunne lyde som en anderledes bestillingsseddel fra en vis Egon Olsen – men billedet er slet ikke så fjernt fra virkeligheden i Faaborg. For der er én, som har fået en genial idé:

"Det hele startede med, at håndboldklubben kom og spurgte, om ikke de måtte lave et event i skolen, og derefter kom fodbold. Men de små foreninger kunne ikke rigtig være med. Så sagde jeg, at vi må lave noget sammen alle sammen," siger Jørn Lorenzen, som er formand i FSI og Faaborg Badmintonklub.

Trænerne er med til at højne niveauet, for med al respekt for underviserne, så kan de jo ikke være eksperter til alle idrætter

Jørn Lorenzen, formand i FSI

Det blev starten på Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger, også kaldet FSI. Her betaler foreningerne hver 100 kroner for at være medlem, og sammen finder de ud af, hvordan de alle sammen får de bedste muligheder for at spille ind i den åbne skole.

En gratis prøvetræning

Fakta om FSI’s Åben skole-samarbejde:

  • Faaborg-Midtfyn Kommune støtter FSI med 1 mio. kr. og 150.000 kr. til remedier til en toårig projektperiode
  • FSI er bindeled mellem idrætsforening og skole
  • FSI aflønner instruktører og trænere
  • Foreningsinstruktør skriver en undervisningsplan med fagmål for deres idræt
  • Idrætslærer godkender planen og har det overordnede ansvar
  • FSI planlægger sammen med skolen forløbet med x-antal idrætter og x-antal elever

Resultatet er blevet en aftale med de lokale byskoler. Her kører FSI et nøje planlagt rul på syv uger, hvor hvert klassetrin prøver tre forskellige idrætter hver uge. Målet er, at eleverne i løbet af et helt skoleliv kommer igennem 18 forskellige idrætter.

Skolen er netop nu i gang med et rul bestående af bordtennis, skak, badminton, dans og skydning. FSI har givet de mindre foreninger mulighed for at spille med sammen med de større:

"Samarbejdet er en fantastisk reklame for foreningernes forskellige idrætter og foreningslivet selv. Vi prædiker ikke foreningsliv, men hvis vi mærker, at de kan lide dans eller badminton, så siger vi selvfølgelig, at de er velkomne nede i klubben, og nu kender de os jo," siger Jørn Lorenzen. 

En skabelon for fremtiden

Danseinstruktøren får 250 kroner i timen for at undervise i dagtimerne. Det er penge, som går fra FSI’s fælleskasse. Jørn Lorenzen søgte ved kommunen og fik godt en millioner kroner hjem til projektet. De penge går primært til aflønning af foreningsinstruktører.

"Hele projektet ender til sommer efter en toårig periode, hvorefter jeg skriver vores erfaringer ned, og så får Faaborg Kommune hele bogen. Jeg håber, at projektet kan blive udbredt til at dække alle kommunens skoler og ikke kun byskolerne, som nu," siger projektets tovholder, som mener, at de i Faaborg har fundet en skabelon for samarbejdet:

"Trænerne er med til at højne niveauet, for med al respekt for underviserne, så kan de jo ikke være eksperter til alle idrætter. Det er de trænere, som vi tilbyder. Problemet i Åben skole-samarbejdet har bare været, at de almindelige frivillige er på arbejde i dagtimerne. Men med en bevilling fra kommunen har vi kunnet samle en flok instruktører, som bliver aflønnet," siger Jørn Lorenzen.