Sommerfest og markedsdag

Få tjek på regler for skat, momsfritagelse og lejlighedsbevilling i god tid, før din forening går i gang med at arrangere markedsdag eller sommerfest.

Sommerdans.jpgTjek regler og rammer, før I slipper dansen løs ved foreningens sommerfestFoto: Torben Meyer
Sommerfest.jpg

Praktisk tjekliste

  • Ved markeder og sommerfester med boder, skal du indhente en tilladelse fra politiet. Nogle gange skal der også indhentes en tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det kan politiet informere om, når de giver deres tilladelse.
  • Lejlighedsbevilling til at servere og sælge alkohol indhentes hos politiet. Se hvilke arrangementer du skal søge til og hent ansøgningsblanket her. 
  • Hoppeborge, klatrevægge og andre forlystelser skal være godkendte.
  • Ved dyrskuer skal der indhentes tilladelse fra politiet, og reglerne fra de veterinære myndigheder skal følges.

Når jeres forening arrangerer sommerfest, stævne eller julemarked, giver det mulighed for at tjene ekstra til at udvikle foreningen, investere i udstyr eller uddannelse. Her er nogle regler, som I bør være opmærksomme på:

Jeres forening kan slippe for moms

En idrætsforening har typisk et almennyttigt formål og derfor også mulighed for at være momsfritaget.

Er din forening momsfritaget, må I sælge kaffe og lave specielle arrangementer, som giver mulighed for at tjene penge på salg af produkter og services. Men foreningen må ikke blive en konkurrent til de handelsdrivende. Du må altså ikke bruge din momsfritagelse til at skabe unfair konkurrence med lokale handelsdrivende, for eksempel ved at bruge momsfritagelsen til at give lavere priser på foreningens varer og ydelser.

Foreningen kan altså ikke få momsfritagelse for salg af forretningsmæssig karakter. 

Almindelig momsfritagelse

Den almindelige momsfritagelse dækker umiddelbart op til et salg på 50.000 kr. i en periode på 12 måneder. Vær opmærksom på, at Skat ikke følger kalenderåret i deres vurdering, men vurderer det på et hvert givent tidspunkt ud fra de seneste 12 måneder.

Moms knytter sig til omsætningen

Betaler din forening moms, skal du være opmærksom på, at foreningen skal betale moms af omsætningen og ikke fortjenesten. Det vil sige, at hvis du sælger en vare for 100 kr., så er det 100 kr., du skal betale moms af, og det er i denne sammenhæng uden betydning, om du selv købte varen for 5 eller 95 kr., da det er omsætningen og ikke fortjenesten, du betaler moms af.  

Omsætter din forening for mere end 50.000 kr. inden for et år, skal du føre et regnskab, som dokumenterer, at de penge foreningen tjener, både bliver tjent og brugt i overensstemmelse med det almennyttige formål. Bliver pengene brugt til andre formål, mistes momsfritagelsen. Det er din forenings ansvar at føre et regnskab, som dokumenterer, at foreningen lever op til reglerne om momsfritagelse.

Husk, at selv om din forening ikke skal betale moms af de penge, som foreningen tjener, så skal den betale moms på de ting, der bliver købt.

Skal foreningen betale skat?

Idrætsforeninger tjener et almennyttigt formål, og almennyttige foreninger er fritaget fra at betale skat, så længe foreningen bruger pengene i overensstemmelse med forenigens formål.

Selv om din forening har et CVR-nummer, skal den i udgangspunktet ikke betale skat af de penge, foreningen får ind via kontingenter, arrangementer og støtte. Men din forening skal føre regnskab over indtægter og udgifter, som kan fremvises til Skat, hvis de beder om det.

Kaffe og kage

Vil du og din forening sælge kaffe, kage, kolde drikke eller andre fødevarer som en del af indtjeningen til foreningen, skelnes mellem særlige lejligheder og gentagent salg.

Sælger din forening fødevarer ved særlige lejligheder et par gange om året, falder salget under den såkaldte bagatelgrænse, og der bliver ikke stillet særlige krav til hverken fremstilling eller opbevaring  - naturligvis under hensyntagen til at  begge dele skal foregå forsvarligt, så ingen bliver syge.

Sælger foreningen kaffe, kage og andre fødevarer mere end sammenlagt 30 dage om året, overstiger salget bagatelgrænsen. Hvis salget for eksempel foregår stort set hver weekend i forbindelse med turneringer og stævner, er vi over bagatelgrænsen, og din forening skal overholde hele fødevarelovgivningen.  

Kolde øl og anden alkohol

Også når det gælder tilladelse til at sælge øl og vin skelner loven mellem en generel bevilling og en lejlighedstilladelse.

Foreningen skal ansøge om en lejlighedstilladelse, hvis foreningen ikke generelt har en alkoholbevilling og ved en konkret lejlighed ønsker at servere og/eller sælge alkohol. Derudover skal der ansøges om en lejlighedstilladelse, hvis foreningen ønsker at servere alkohol et andet sted, end dertil hvor den generelle alkoholbevilling gælder.