Innovation og motivation er formandens nøgleord

Bo Ejstrup fra Hal 12 sætter ord på det, der bør præge den gode formand i en forening.

Bo Ejstrup ser den gode formand som den dedikerede leder, der inddrager andre Foto: Bo Nymann

Gadeidrætten kalder sig hellere et community end en forening uanset hvor strikst den er organiseret. Men ordet community signalerer mere fællesskab end struktur.

Sådan har Bo Ejstrup det også, selv om han oofordrer alle gadeidrætsudøvere til at organisere sig formelt for at sikre bedre rammer for det, de ønsker at gøre.

"Et community er mere loose, fordi de unge i det tager en form for afstand til systemet."

"Det er en styrke som socialt fællesskab, men  jeg ser det mere som en svaghed, fordi de unge får en stærkere identitet som forening, især ved kontakt til en kommunal forvaltning."

Pas på magten

For Bo Ejstrup hedder nøgleværdier i et community fællesskab og tryghed. 

"I en forening kan et hierarki være en trussel mod fællesskabet, mens man er mere fælles om beslutningerne i et community."

I Hal 12 skateforeningen, som han oprindeligt var co-starter af, tidligere formand for og nu daglig leder af, skal der være konsensus om alle beslutninger.

"Er én uenig, skrives det ind i referatet".

Bo Ejstrup mener også, at der vil være en leder i et community.

"Men den person skal passe på ikke at lade magten stige sig til hovedet."

"Formanden skal snarere have lyst til at motivere andre i foreningen og selv have lyst til at fremme innovative initiativer og tanker i foreningens," understreger han.

En leder skal arbejde for at skabe en kultur, hvor alle de aktive kan skabe det, de gerne vil

Bo Ejstrup, daglig leder af Hal 12 skateforening - og hal

Ledere skal have mod

I den traditionelle forening ser Bo Ejstrup oftest lederne snakke om nye initiativer og definere ansvar for opgaverne frem for at lave aktiviteterne.

"Ledere skal turde give slip og have tillid til de unge selvbestemmere, de 14-25 årige," mener han.

Den erfarne ildsjæl, frivillige og leder sætter gerne sine ord på det, han mener karakteriserer den gode formand:

  • hun er aktiv.
  • han er lyttende.
  • hun danner sig et billede af hele foreningens virke.
  • han opsøger de udviklinger og konflikter fra potentielle modkulturer, der kan opstå, og handler på det.
  • hun inddrager andre i beslutningerne.
  • han skal være en god leder for et fællesskab og ikke alene for sig selv.
  • hun handler på foreningens vegne.
  • han skal motivere de frivillige, hjælpe dem til at styr på deres opgaver og sørge for, at de føler ejerskab til en opgave.

"Som leder af Hal 12 kan jeg for eksempel tage ansvar for, at de børn, der kommer i skatehallen, lærer at lægge et budget for en mindre event, forklarer Bo Ejstrup."

"Jeg kan også fagligt lære dem at skrue en lille rampe sammen, og jeg kan hjælpe dem med at tage skridtet ud i at være aktive i at udføre projekter."

Allervigtigst for lederen er det dog, at han arbejder aktivt for at skabe en kultur, hvor alle de aktive kan skabe det, de gerne vil.