Introforløb klæder flygtninge på til foreningsidræt

Foreningsidræt er for mange flygtninge og indvandrere en ukendt størrelse. Men et introforløb med træning og foredrag giver dem mod på mere, viser erfaringer fra Faaborg.

Som en del af undervisningen på sprogskolen kommer nydanskere til badmintontræning. Foto: Maria Tuxen

Flygtningene kommer ikke af sig selv i foreningen. Men med den rette introduktion kan de få modet til at deltage.

Det viser erfaringer fra Faaborg. I 2016 gik byens idrætsforeninger sammen med sprogskolen, AOF, om at fortælle og vise flygtningene, hvad de lokale foreninger tilbyder.

”Flygtningene skal se og mærke, hvad det vil sige at gå til badminton, fordi det kan give dem noget at være sammen om. Mange af dem mangler noget at lave og noget at samles om.”

Sådan siger Jørn Lorenzen, som indtil 2019 var formand for Faaborg Badminton Klub. Den fynske foreningsledende Jørn Lorenzen var drivkraften bag samarbejdet med sprogskolen.

En introduktion til foreningslivet

Samarbejdet eksisterer ikke mere, men var en succes, da det stod på.

”Først havde jeg et hold på 21 på besøg. To dage senere kom et hold på 12, hvoraf tre senere kom til prøvetræning hos seniorerne. Dagen efter havde jeg et hold på 18,” siger Jørn Lorenzen.

Det handler om at vække deres lyst til at komme og være med

Jørn Lorenzen

Projektet går ud på, at flygtningene, som kommer på sprogskolen, bruger en del af deres undervisningstid på at lære, hvad foreningslivet er for en størrelse. De første gange skal de prøve henholdsvis skumtennis, badminton og bordtennis.

”Hvis de ikke falder for nogle af de idrætter, finder vi på noget andet. Det handler om at vække deres lyst til at komme i en idrætsforening og være med,” siger Jørn Lorenzen.

Hvad er en forening

Efter at have prøvet kræfter med selve idrætten, blev der taget en snak om, hvad foreningsidræt er for en størrelse.

”Første gang underviste jeg dem i, hvad en forening med en formand, bestyrelse, valg og demokrati var i modsætning til diktatur. Det lykkedes vist meget godt. De fik et lille foredrag i en halv time og spillede i én time, inklusiv lidt tekniske øvelser,” siger Jørn Lorenzen.

Anden gang de mødte op, var det til et spil fjerbold.

”Til den afsluttende snak fortalte jeg om frivillighed og mulighederne for at få tilskud til kontingent og træningsudstyr,” siger Jørn Lorenzen.

Lyst til mere

Til slut udfyldte sprogskoleeleverne et skema, hvor de svarede på lidt om sig selv, og om de havde lyst til at komme til badminton efter nytår hver torsdag fra klokken 16-18.

”Det var der faktisk 12, der havde, plus nogle ægtefæller og børn," slutter en stolt Jørn Lorenzen.

Sådan går det i dag

Marts, 2022: Samarbejdet med sprogskolen og Faaborg Badminton Klub er i dag ophørt, men da det stod på, førte det til adskillige tilfælde af nye børn og voksne i klubben. Flere spiller stadig i klubben, og en forælder er sågar blevet træner, fortæller Jørn Lorenzen. 

Badmintonklubben havde også et samarbejde med asylansøgere. Det er ligeledes lukket af den årsag, at asylcentret blev nedlagt.

Ideen er således god nok, og Jørn Lorenzen deler gerne ud af sine erfaringer til andre.