Kend jeres medlemmer: Sæt fokus på de 6 livsfaser

Kender I typen? Det bør I, hvis I vil have tilfredse medlemmer. Her får I styr på de seks forskellige livsfaser, der kan påvirke medlemmernes aktiviteter i foreningen.

Din livsfase afslører dine valg. Motiverne for og barriererne mod at dyrke idræt er vidt forskellige alt efter, hvilken fase du befinder dig i. Som forening kan det være givtigt at kende til de forskellige livsfaser, så I kan kende, kapre og kæle for medlemmerne i foreningen.

Læs også: Lyst og glæde motiverer os til fysisk aktivitet

En given livsfase påvirker:

 • Valg af aktivitet
 • Tidsforbrug
 • Aktivitetsniveau

Valg af organisering

Vi taler om seks livsfaser med forskellige behov. Børn og ældre er de mest aktive og dermed også den gruppe af medlemmer, som umiddelbart er lettest at tiltrække, men der gemmer sig udfordringer i alle faser. Børn dyrker i stigende grad selvorganiseret idræt, og de ældre shopper mere og mere hos de kommercielle udbydere.

Læs om de seks livsfaser her:

1. De afhængige - børn

Børn fra 7-12 år er i en livsfase, hvor muligheden for at deltage i idræt i høj grad afhænger af de daglige omgivelser: Forældrenes påvirkning og praktiske hjælp plus udbud af idræt i skoler, institutioner og fritidstilbud.

Idræt med udfordringer i form af stævner, kampe og konkurrencer spiller en vigtig rolle for børnene, men den vigtigste motivation er, at det skal være sjovt og socialt. Det er kun en lille gruppe af børn, der ikke dyrker idræt. Fravalget skyldes typisk overvægt, motoriske vanskeligheder, social ulighed og dårlig logistik.

Hvis I vil tiltrække børn i foreningen, skal I fokusere på:

 • Samspil med forældrene
 • Gode og trygge idrætsmiljøer
 • Mulighed for, at børnene kan performe ved opvisning og konkurrencer
 • Sammenhæng mellem forskellige idrætsaktører (skole, SFO og fritidsklubber)
 • Logistik

2. De uafhængige - teenagere

Når børn bliver teenagere, frigør de sig fra barndommens faste rammer og traditioner. De bliver mere selvstændige i deres valg af aktiviteter og mere selvhjulpne i forhold til transport. Mange oplever i denne livsfase stigende krav fra skole, venner og fritidsjob.

Der er en stor nedgang i aktivitetsniveauet i foreningsregi for teenagere, og særligt pigerne falder fra. Når først de er stoppet med en aktivitet, starter de sjældent med en ny. Der er dog også en gruppe af unge, som satser målrettet på idræt og øger træningsindsatsen. Flertallet foretrækker dog sociale, sjove og fleksible tilbud.

Hvis I vil tiltrække teenagere i foreningen, skal I fokusere på:

 • Fastholdelse af piger
 • Flere sociale og sjove tilbud
 • Fleksible træningstider og aktiviteter

Læs mere: Netværk får de unge i nettet

3. De frie - voksne

Denne livsfase rummer alderen 20+, som endnu ikke har etableret sig med familie og børn. Aldersgruppen på 20-29 år er den mest aktive af alle med 67% og er samtidig markant stigende inden for de seneste år.

Karriere og arbejdsliv er den største barriere for at dyrke idræt. Studerende er de mest aktive. Arbejdssøgende, ufaglærte og faglærte arbejdere er mindst aktive. Ufaglærte og faglærte falder typisk fra, fordi de har været fysisk aktive på job.

Hvis I vil tiltrække de frie voksne i foreningen, skal I fokusere på:

 • Fleksible tilbud
 • Økonomisk attraktive tilbud
 • Tilbud, der forebygger livsstilssygdomme

Læs mere: Traditionel foreningsidræt er ikke cool nok til de unge

4. Forældre

Familien er det primære, stabile omdrejningspunkt i hverdagen, som ofte sætter et pres på det aktive fritidsliv. Knap halvdelen af denne aldersgruppe dyrker idræt sammenlignet med dem uden børn. Gravide kvinder og nybagte forældre er ofte meget motiverede for at fastholde eller starte på motion. Det er primært forældre til børn under 12 år, som holder pause, fordi hverdagen går med børnenes idrætsdeltagelse.

Hvis I vil tiltrække forældre i foreningen, skal I fokusere på:

 • Tilbud og events til gravide og nybagte forældre
 • Tilbud, der er enkle, hurtige og fleksible
 • Tilbud, der kan dyrkes synkront med børnenes deltagelse i aktiviteter

Fodbold_trænerguide.jpg

5. De frie - midaldrende

Aldersgruppen 55-75 år befinder sig i en livsfase, hvor børnene er blevet større og selvhjulpne. Forældrene får tid til at realisere sig selv og være aktive – mens kroppen stadig er velfungerende. Gruppen dyrker motion for at være sund, og fordi det er rart.

Udfordringen for foreningen er at fastholde de midaldrende, hvis de får skader eller dårligere helbred. En tredjedel dyrker aldrig motion, mens flertallet er aktivt. De 60-69-årige bruger næsten samme tid på idræt, som de 20-39-årige med tre timer om ugen.

Foreningen bør have fokus på:

 • Tilbud, der tilgodeser skader og dårlig form
 • Tilbud, der forebygger skader
 • Tilbud i det fri (cykling, løb, vandreture, stavgang)

6. Ældre

Over halvdelen af danskerne over 70 år dyrker motion, selv om de oplever forskellige grader af fysiske skavanker. De ældres aktiviteter er typisk organiserede i enten idrætsforeninger, aftenskoler eller andre tilbud i lokalområdet.

Foreningen bør have fokus på:

 • Tilbud, der tilgodeser skader og skavanker
 • Samarbejde med lokalområdet om tilbud
 • Legende tilbud (golf, krolf, kroket, petanque)