Kend jeres medlemmer: Sæt fokus på livsfaserne

Kender I typen? Her får I styr på forskellige livsfaser, der kendetegner forskellige perioder i livet og påvirker medlemmernes aktiviteter i foreningen.

Vores livsfase præger vores valg. Vores motiver for at vælge eller fravælge idræt er vidt forskellige, afhængig af hvor vi er i livet. Faktisk betyder livsfasen langt mere for vores valg end vores alder. Visse livsbegivenheder, et bryllup, en fødsel, en flytning, et nyt job eller pension, giver store forandringer i livet, og kan markere overgangen fra en livsfase til en anden.

Læs også: Lyst og glæde motiverer os til fysisk aktivitet

Som foreningsleder kan det være givtigt at kende til de forskellige livsfaser, så I kan kende, kapre og kæle for medlemmerne i foreningen.

Livsfaserne påvirker for eksempel:

  • Valg af aktivitet
  • Tidsforbrug
  • Aktivitetsniveau

Fra seks til 17 livsfaser

Tidligere talte vi om fire, så seks livsfaser, der er kendetegnet ved forskellige livssituationer og behov. Lone Byg Kongsholm fra Pejgruppen opererer nu med hele 17 forskellige livsfaser.

De 17 livsfaser i Pejgruppens livsfasemodel er:

  • Før-fødsel, baby, tumling, børnehavealder
  • Tidlig skolealder, tweens, teens
  • Identitet, etablering
  • Familie med små børn, familie med skolebørn/tweens, familie med teens
  • Selvrealisering, ny senior, rutine senior
  • Hjemmegående senior, afhængig

Her har vi samlet 11 af de 17 livsfaser. De tre første af de 17 – fra før-fødsel til børnehavealderen – er ikke medtaget, idet det typisk er deres forældre, der vælger på børnenes vegne. De to faser sidst i livet, hhv. hjemmegående og afhængige seniorer, er heller ikke med.