Kommunesamarbejde fordobler medlemstallet i Hjertefitness

Hjertefitness i Køge har fordoblet sit medlemstal, efter at borgere i kommunal genoptræning nu bliver henvist til foreningen.

Hanne Knöchel på 82 år deltager på seniorfitness' 'elitehold'. Foto: Bo Nymann

For seks år siden rakte Køge Kommune ud efter lokale idrætsforeninger, som kunne hjælpe borgere videre, når de havde afsluttet et kommunalt genoptræningsforløb.

Læs også: Små skridt med fælles gevinst

Den idé var Hjertefitness med på. Sammen med kommunen skabte de et tilbud kaldet seniorfitness, som de i dag kører i 16 timer om ugen fordelt på hele 10 hold. Faktisk er der så mange interesserede, at der er venteliste for at komme med.

Mange har svært ved at opretholde aktivitetsniveauet fra genoptræningen, når de er færdige, og derfor ender flere samme sted igen. Men det hjælper seniorfitness-holdene med at lave om på.

”Når de afslutter en genoptræning, har terapeuterne blandt andet vores tilbud, som de kan tilbyde patienterne. Så kan patienterne ringe til os og sige, at de gerne vil være med, og så prøver vi at forholde os til deres lyst og behov,” forklarer formand Susanne Svendsen, der vurderer, at Hjertefitness maksimalt havde haft det halve antal medlemmer uden samarbejdet.

Det er så berigende at være med til

Seniorfitness er motion for hele kroppen, stolemotion og ball-room fitness til glad musik. Og så er det socialt. Der er noget for enhver, og måske netop derfor får det gang i medlemmer, som ellers ikke ville have meldt sig ind i en idrætsforening.

Lili Pedersen på 91 år har været med til seniorfitness lige fra begyndelsen.Lili Pedersen på 91 år har været med til seniorfitness lige fra begyndelsen.Foto: Bo Nymann

Det glæder formanden at se, hvilken forskel seniorfitness gør. Både for den fysiske og den mentale sundhed.

Læs også: Samarbejde er prisværdigt

”De, som vi sender hjem om mandagen, får måske ikke talt med andre, før de kommer igen næste mandag. Uden seniorfitness ville de sidde hjemme og blive enormt ensomme. De er så taknemmelige og glade, og man føler bare, at man gør en forskel,” siger Susanne Svendsen og giver et eksempel:

”De kommer med rollator de første gange og går over til kun at komme med en stok. ’Prøv at se, hvad jeg nu kan,’ siger de så. Det er så berigende at være med til.”

Det siger medlemmerne

"Det bedste er sammenholdet. Vi har det så godt sammen alle sammen. Her gør vi kun lige det, vi kan. Og vi har det så godt bagefter. Det er nok det, der holder mig i gang, vil jeg tro. Jeg bryder mig ikke om bare at sidde derhjemme. Jeg skal helst ud."

- Lili Pedersen, 91 år, deltager til seniorfitness

"Nogle er i kørestol, nogle har sukkersyge, nogle har dårligt hjerte. Vi er meget forskellige. Man få lov at knokle rumpen ud af bukserne, hvis man kan. Men man kan også få lov at stå og holde ved ribben og forsøge at holde balancen, hvis man bedre kan det. Der er plads til alle, men vi får ikke lov at sove tiden væk. Det kan jeg godt lide."

- Hanne Knöchel, 82 år, deltager til seniorfitness

Vis mere Vis mindre

Mindsker ulighed i sundhed

En vigtig ingrediens i opskriften på seniorfitness-succesen er, at Hjertefitness har fået lov at låne de kommunale træningsfaciliteter på tidspunkter, hvor de ellers stod tomme. Det sikrer både, at Hjertefitness har kapaciteten til de mange hold, og at deltagerne er mere trygge, fordi de kender omgivelserne.

Der er et kæmpe potentiale og til mange målgrupper

Stine Rodenberg, sundhedskonsulent, Køge Kommune

Sundhedskonsulent i Køge Kommune Stine Rodenberg er super godt tilfreds med foreningssamarbejdet.

”Det giver os adgang til en målgruppe, som ellers ikke ville opsøge de her inkluderende fællesskaber og få nogle gode relationer, selvom de tydeligvis har behovet. Måske kan det være, at de på sigt får lyst til at blive en del af foreningen eller andre foreninger. Det mindsker den ulighed i sundhed, der måtte være,” siger hun.

Det gode samarbejde om seniorfitness har også ført til et nyt fælles koncept, nemlig rygestopstilbuddet Kvit og frit. Et rygestop fastholdes væsentligt bedre, hvis man indarbejder gode motionsvaner, og den del har Hjertefitness stået for. De otte deltagere på det senest afsluttede hold var alle røgfri, og tre har meldt sig ind i foreningen.

Læs også: Godt samarbejde mellem kommuner og idrætsforeninger under Covid-19

Seniorfitness er motion for hele kroppen til glad musik.Seniorfitness er motion for hele kroppen til glad musik.Foto: Bo Nymann

Ræk ud, hvis I har en idé

Vil I samarbejde med kommunen?

  • Vær åben og forandringsparat.
  • Ræk ud, hvis I har en fed idé eller savner en særlig målgruppe.
  • Tag fat i de sundhedsfaglige medarbejdere i jeres kommune.
  • Læg vægt på de sundhedsudgifter fra sygehuse, genoptræning mm. et samarbejde kan spare kommunen.
  • Hav styr på faciliteterne – undersøg om I kan bruge kommunens.
  • Målret idrætstilbuddet, så det matcher den gruppe I henvender jer til.

Udover de flere hundrede nye medlemmer i Hjertefitness har samarbejdet med Køge Kommune også kastet masser af synlighed og opmærksomhed af sig. Og gengangere i genoptræningen er der ikke mange af. I stedet er broen bygget direkte over i idrætsforeningen.

Derfor ser Susanne Svendsen et kæmpe potentiale i flere samarbejder mellem foreninger og kommuner. Og selvom din forenings kommune ikke rækker ud, som Køge Kommune gjorde det, betyder det ikke, at de ikke er interesserede i et samarbejde.

Stine Rodenberg anbefaler, at foreninger selv tager initiativ, hvis de har en fed idé eller savner en bestemt målgruppe. Så handler det om at tage kontakt til den relevante afdeling i din forenings kommune såsom ældre-, sundheds- eller idrætsområdet.

”Foreningen skal være forandringsparat, nærværende, engageret og kunne se et potentiale. Og selvfølgelig have nogle rammer, så vi kan fylde det ud. Så er der et kæmpe potentiale og til mange målgrupper,” siger hun.