Krav om AMO gælder de færreste idrætsforeninger

En undtagelse i Arbejdsmiljøloven betyder, at frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsarbejde, ikke skal tælles med, når Arbejdstilsynet kræver, at foreninger etablerer en arbejdsmiljøorganisation.

Tennistræneren, der yder en indsats et par timer om ugen tæller ikke med i AMO-regnskabet. Arkivfoto fra Næsby Tennis Foto: Tim Kildeborg Jensen

Tøv en kende med at smøge ærmerne op, hvis Arbejdstilsynet sender dig og din forening en meddelelse om, at I skal oprette en såkaldt arbejdsmiljøorganisation (AMO). Med stor sandsynlighed kan I ligesom Øresund Tennis & Padel spare besværet.

Læs også: Frivilligt arbejde kræver ikke APV

Øresund Tennis & Padel og flere andre foreninger har for nylig modtaget en meddelelse fra Arbejdstilsynet om, at de skal oprette en arbejdsmiljøorganisation, fordi foreningen har flere end 10 ansatte. Det kan være en både fejlagtig og misvisende information, når modtageren af meddelelsen er en idrætsforening. For idrætsforeninger er nemlig omfattet af en undtagelse fra den regel om AMO, som ellers gælder for virksomheder.

Vigtig undtagelse

Arbejdsmiljøloven forpligter en arbejdsgiver, der har 10 eller flere ansatte til at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Men i forhold til idrætsforeninger gælder en vigtig undtagelse. For frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste for øje, er undtaget både fra kravet om AMO og også fra kravet om arbejdspladsvurdering (APV).

Arbejdsmiljølovens §2 stk. 4

Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste som formål, er undtaget fra §§ 5-11 a om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljøorganisation og § 15 a om arbejdspladsvurdering.

Steen F. Andersen, DGI’s advokat og chefjurist præciserer:

”Den til loven hørende bekendtgørelse og vejledning definerer, hvad der forstås ved frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter. Det omfatter for eksempel trænere og instruktører i idrætsforeninger, hvor det gennemsnitlige frivillige arbejde, lønnet eller ulønnet, udgør max. 15 timer om ugen.”

Det betyder, at langt de fleste, for eksempel trænere, der står for 2-4 timers træning og måske en kamp i weekenden, og andre med et lignende timeforbrug i en idrætsforening, ikke skal tælles med som ansatte i denne sammenhæng.

”Men har foreningen ansatte, der arbejder på halv eller fuld tid eller udfører såkaldt ’almindeligt arbejde’, så skal de regnes med,” fastslår Steen F. Andersen.

Godt foreningsmiljø, men færre ansatte

Lars Gulmann, formand for Øresund Tennis & Padel, vil naturligvis arbejde for et godt miljø for frivillige og ansatte. Men foreningen kan ikke mønstre 10 eller flere ansatte, som er det tal Arbejdstilsynet opgiver efter et træk fra det centrale virksomhedsregister (CVR). For en sammentælling af foreningens lønnede og ulønnede ansatte giver to personer på fuld tid og fem på deltid. Dertil kommer 12-14 trænere, unge som voksne, der yder en indsats i forbindelse med deres fritidsaktivitet typisk nogle få timer om ugen.

Derfor rammer Øresund Tennis & Padel ikke grænsen på 10 eller flere ansatte, og dermed kan de spare besværet med AMO. Derimod skal foreningen med Arbejdsmiljølovens §2 stk.4 i hånden i dialog med Arbejdstilsynet om meddelelsen. Den dialog indleder bestyrelsen netop nu.