Kvinde: Gå efter lederposten

Nye typer opgaver og en ny mødekultur kan skaffe flere kvindelige ledere

En mere åben og nysgerrig mødestil kan skaffe flere kvinder til ledelsesposter

Kun 29 procent af formændene i idrætsforeningerne er kvinder. Det viser en ny undersøgelse, som DGI Kommunikation har lavet blandt 1.545 formænd og kasserere.

Skal den kønsfordeling ændres, skal vilkårene for arbejdes ændres og gøres mere dynamiske. Sådan lyder det fra ledere i bl.a. Jystrup IF og fra idrætsforskere.

Læs om undersøgelsen og hvad flere kvindelige ledere vil bidrage med i din bestyrelse i DGI’s magasin Udspil.

8 råd om at skaffe flere kvinder på lederposterne:

  • Gør opgaver konkrete og tydelige i indhold.
  • Del beslutninger ud på flere personer.
  • Prøv nye aktiviteter af uden forbehold.
  • Drop standardsvaret ’vi plejer at’, når nye idéer drøftes på bestyrelsesmødet.
  • Drop standardsvaret ’det har vi prøvet’, når nye idéer drøftes på bestyrelsesmødet.
  • Drop de mandlige lederes positionerings-spil på bestyrelsesmøder.
  • Fortæl en mor på sidelinjen, hvordan en lederopgave kan være spændende og overkommelig.
  • Fortæl en mor på sidelinjen, at der er brug for hende med hendes kompetencer i ledelsen.