Legepatrulje ruster unge til leg og ledelse

Træneruddannelsen starter i skolen

”Vi er et lille samfund, så vi skal bruge de ressourcer, der er til rådighed lokalt,” siger Bibi Mundbjerg, formand for Hogager GF’s håndboldafdeling.

Vest for Holstebro har de vendt op og ned på begreberne. Træneruddannelsen starter ikke i foreningen, men i Skave Skole, og det nyder foreningerne i oplandet til skolen godt af.

Trabjerg GF og Hogager GF får gevinst ud af det, fordi vi får unge, som kan gå ind i trænerrollen og ved, hvad det drejer sig om. På den måde får vi på sigt gode ledere ind i vores forening

Bibi Mundbjerg

Skolen har nemlig i mange år haft en legepatrulje, og her lærer de ældste elever at sætte lege i gang for yngre elever i spisefrikvartererne.

I legepatruljen lærer de at stå i spidsen, lede og planlægge legene.

”Trabjerg GF og Hogager GF får gevinst ud af det, fordi vi får unge, som kan gå ind i trænerrollen og ved, hvad det drejer sig om. På den måde får vi på sigt gode ledere ind i vores forening,” siger Bibi Mundbjerg.

Samarbejdet mellem skole og forening er uformelt og startede længe før reformen.

For nogle år siden mistede de skolens overbygning, så nu har 6. og 7. klasse legepatruljetjansen. Nogle af dem har taget legepatruljeuddannelsen efter sommerferien og har også været i aktion som hjælpetrænere i Hogager GF. Allerede nu kan Bibi Mundbjerg mærke, at de går ind i det med krum hals.

”De har idéer, kan sætte aktiviteter i gang og være med til at styre forløb, så det ikke er træneren, der står med alle børn. De får en god grundviden som legepatruljebørn.”

I Hogager GF er det praksis, at alle hold har voksne trænere, og når unge er føl, lærer de også her, hvad det vil sige at være ledere.

”Hos os er ret mange børn med til idræt. Der er ikke mange, der kan krybe udenom at få indflydelse på den måde, men vi bruger naturligvis ikke alle. Så mange hold har vi ikke.”

De vælger dem, der i forvejen dyrker idræt i en af de to foreninger, og det er ifølge Bibi Mundbjerg win-win for begge parter:

”Vi får nogle dygtige unge, som får indblik i medborgerskab og gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi kan håbe, at det giver foreningerne gode muligheder for at rekruttere frivillige. Og man skal ikke glemme, at de unge får mange gode oplevelser.”