Lyst og glæde motiverer os til fysisk aktivitet

Mange dyrker motion for at blive sundere, men lysten til at bevæge kroppen er vigtigere, viser nye resultater fra den store undersøgelse Danmark i Bevægelse, som Syddansk Universitet står bag.

Lyst og fællesskab er de primære drivkræfter i aktiviteter på og i vand, boldspil, udeliv, dans og street- og rulleaktiviteter. Her fra Hærvejsløbet 2019. Foto: Lasse Olsson

Hver dag er vi fysisk aktive på et væld af forskellige måder. Hver 5. cykler til og fra job eller uddannelse, hver 10. har fysisk anstrengende arbejde, og langt de fleste, 7 ud af 10, deltager mindst fem gange om ugen i forskellige bevægelsesaktiviteter i fritiden, lige fra gåture til fitness eller svømning.

Læs også: Hold trit med de nye aktive

Men hvad er det, der driver os? At blive sundere? At være sammen med andre? At skabe gode præstationer og vinde?

Det giver Danmarks største måling af vores bevægelsesvaner, Danmark i Bevægelse, Syddansk Universitet (SDU), nu helt nye svar på. Forskningsprojektet er støttet af Nordea-fonden, og resultaterne bygger på svar fra hele 163.000 respondenter.

Bevægelsesvaner i glimt

 • Vinterbadning dyrkes ’5 dage eller mere om ugen’ af flere, end der svømmer i svømmehal, kører på racercykel eller spiller fodbold lige så ofte.
 • Gåtur med hund er den aktivitet, der praktiseres af flest næsten hver dag og er mere udbredt end gåtur i moderat tempo og cykling på hverdagscykel.
 • Fitness-konditionstræning dyrkes af lige så mange, som der løber en tur, både som hverdagsaktivitet og mindst en gang om ugen.
 • Friluftsliv dyrkes af næsten lige så mange dagligt og i løbet af en uge som meditation og mindfulness.
 • Yoga praktiseres hver uge af flere, end der dyrker motionsgymnastik og badminton - tilsammen.

Kilde: Danmark i Bevægelse.

Lysten er stærkest, men sundhed spiller også ind

Undersøgelsen er den første af sin art, der undersøger motivationen til forskellige typer af bevægelse. Professor Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik forklarer:

”Lyst og sundhed er de vigtigste motiver på tværs af bevægelsestyper. Men lysten, altså det at kunne lide aktiviteten, er mest fremherskende. At være en del af et fællesskab spiller en noget mindre rolle, og præstation og konkurrence er en relativt lille motivationsfaktor,” siger han.

”Så hvis vi gerne vil have, at flere bevæger sig, skal vi i højere grad fokusere på det, som mange har lyst til og føler glæde ved.”

Læs også: Senioridræt sætter gang i livsglæden

Det kommer dog helt an på aktiviteten, hvad der driver folk. Løb, fitness, mental træning og gymnastik dyrkes primært på grund af sundheden. Lyst og fællesskab er derimod de stærkeste motiver, når det drejer sig om aktiviteter på og i vand, boldspil, udeliv, dans og street- og rulleaktiviteter. Præstation har kun stor betydning i boldspil.

Hver 4. går tur med hunden hver uge

Undersøgelsen tegner et billede af, at vi bevæger os på et væld af forskellige måder i hverdagen. Bjarne Ibsen sammenligner det med en tur i supermarkedet:

”Vi vælger lidt fra mange forskellige hylder og sammensætter vores helt egen blanding af fysisk aktivitet. Hver for sig fylder aktiviteterne ikke så meget, men tilsammen er der meget bevægelse i danskernes hverdag,” siger han.

Nogle eksempler:

 • Fysisk anstrengende hverdagsaktiviteter: 37 procent udfører mindst én af følgende hver dag: Rengøring, havearbejde og cykling til og fra arbejde/uddannelse.
 • Bevægelse i fritiden, der ofte har et andet formål end motion, for eksempel gåture eller cykling på hverdagscykel: 78 procent praktiserer mindst én aktivitet en gang om ugen, og 44 procent hver dag. Mest udbredt er gåtur med hund, som 13 procent udfører næsten dagligt og 23 procent hver uge.
 • Idræt eller motion praktiseres samlet af 84 procent hver uge og 58 procent hver dag. 33 procent dyrker hver uge styrketræning, 22 procent løber en tur og 10 procent dyrker yoga.

Kontanthjælpsmodtagere ligger i bund

Én gruppe skiller sig ud: Kontanthjælpsmodtagerne. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke deltager i en bevægelsesaktivitet i fritiden mindst en gang om ugen, er næsten dobbelt så høj som for gennemsnittet af den voksne befolkning over 15 år. Generelt er billedet: Jo mere uddannelse, jo mere bevægelse i fritiden.

Læs også: 8 tips: Sådan får I flygtninge og indvandrere med i foreningen

”I mange år har kommuner og organisationer fokuseret på at få danskerne til at bevæge sig mere, mens der har været alt for lille fokus på den store ulighed i deltagelsen. Det er på tide, at man begynder at interessere sig for de sociale mekanismer, der betyder, at udsatte grupper i samfundet i meget mindre grad får glæde af fysisk aktivitet end de mere ressourcestærke,” pointerer Bjarne Ibsen.

Senere vil forskerne blandt andet undersøge barrierer for bevægelse, og til efteråret vil hver af de 98 danske kommuner modtage resultater om borgernes bevægelsesvaner i netop deres område.

Resultaterne kan nærlæses i rapporten ’Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse’ på danmarkibevægelse.dk.

Danmark i Bevægelse

 • Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. 163.000 respondenter over 15 år besvarede et spørgeskema i efteråret 2020, og projektet inkluderer en række andre undersøgelser.
 • Undersøgelsen løber fra 2019-22 og er støttet af Nordea-fonden med 12 mio. kr.
 • Bag projektet står Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet med professor Bjarne Ibsen i spidsen.
 • Læs mere om projektet: danmarkibevægelse.dk.