Multikontingent: Et kontingent - alle aktiviteter

Det er blevet lidt lettere og ikke mindst billigere at dyrke idræt hos Mørke IF, hvis man dyrker mere end én idrætsgren - eller måske har mod på at kaste sig ud i det.

Foreningen har pr. 1. august 2013 indført et såkaldt multikontingent, der skal imødekomme de allermest aktive i foreningen, så de kan nøjes med at betale ét foreningskontingent, men stadig dyrke flere aktiviteter.

Multikontingentet giver adgang til alle idrætsfaciliteter og -aktiviteter i foreningen. Man kan dermed frit og ubegrænset dyrke eksempelvis badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, floorball, tennis og fitness for én og samme pris. Det handler bare om at finde tiden til det.

Riber Hog Andersen, Mørke IF

Sådan virker det:

  • Man betaler et kontingent og kan benytte alle foreningens aktiviteter – fra fodbold til floorball og fitness
  • Man binder sig til et halvt år, når man tegner kontingentet. Her efter kan det opsiges med en måneds varsel
  • Prisen fastsættes efter alder

Inspiration: Klub frivillig - en klub kun for frivillige

Mere forening for pengene

Baggrunden for at indføre en ny, billigere og mere fleksibel kontingentstruktur skal findes i, at man havde et ønske om at kunne tilbyde medlemmerne mere forening for pengene, ligesom man også kunne se, at fitnesstilbuddet i foreningen var en lille smule for nedadgående.

"Samtidig har mange af vores medlemmer de senere år efterspurgt, om man ikke kunne kombinere kontingentet til en idrætsaktivitet med kontingentet til vores foreningsfitness, så de ikke skulle betale fuldt kontingent begge steder."

"Vi har jo ikke været så meget for at acceptere det her med halve kontingenter eller andre alternativer, fordi man dyrker flere idrætter, da det kræver meget administration. Med multikontingentet kan man imidlertid kombinere lige så meget, man har lyst. Det er utrolig fleksibelt", udtaler Riber Hog Anthonsen.

Læs mere: Let administrationen: Køb Kontorhænder

Sådan gjorde de i Mørke

Processen med at introducere multikontingentet har været undervejs i et par år, hvor det meste arbejde er blevet lagt inden for de seneste 12 måneder. Alle foreningens afdelinger har været involveret i processen helt fra start, ligesom der har været nedsat en lille arbejdsgruppe, der kun har arbejdet med dette initiativ i samarbejde med DGI Østjylland og nogle få udvalgte foreninger med samme interesse.

Det har således været lidt en balancegang at få formet kontingentet, så alle afdelinger kunne se sig selv og deres medlemmer i det. Det skulle jo helst heller ikke blive så fleksibelt, at man bare kunne komme og gå, som man havde lyst, hvis man dyrkede en holdidræt. Der skal jo stadig være et vist antal til træning hver gang, lige som man ofte også skulle kunne stille hold i weekenden.

For at markedsføre multikontingentet valgte foreningen at gøre de første to måneder, altså august og september, til en betalingsfri prøveperiode for at lokke folk til, da der normalvis ikke er så meget knald på i starten af sæsonen.

Samarbejde med DGI

"Det har været en stor hjælp, at vi har kunnet støtte os til DGI Østjylland i hele processen. Der findes ikke ret mange erfaringer på området, da meget få foreninger har lavet denne manøvre, så det har været godt at have nogen at læne sig op ad og sparre med omkring alle de her problemstillinger, der opstår", udtaler Riber Hog Anthonsen.

Multikontingent eller gammelt kontingent?

Selv om multikontingentet har fået en flot start, er det ikke tænkt som en afløser for de almindelige kontingenttyper i afdelingerne. Man kan selvfølgelig stadigvæk sagtens fortsætte med at betale et almindeligt kontingent, hvis man kun dyrker én idræt, ligesom man har kunnet hidtil. Multikontingentet er i udgangspunktet kun for dem, der ønsker at kombinere flere idrætsaktiviteter.

Læs mere: Sådan får du glade og tilfredse medlemmer