Ny ferielov betyder indefrysning af feriepenge

Feriepenge, der optjenes fra 1. september i år til 31. august 2020 bliver indefrosset. Det er en konsekvens af en ny ferielov, som får betydning for timelønnede instruktører og trænere på ”fast løn.”

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den flytter ferieåret, så det går fra 1. september til 31. august, mens den ferielov, vi har nu, regner ferieåret fra 1. maj til 30. april.  

Den ny lov får betydning for instruktører og trænere, som er på timeløn eller på fast løn og dermed optjener feriepenge. Det skyldes blandt andet, at optjeningsperioden og selve ferien har været forskudt. Fremover kan du holde ferie, allerede måneden efter at den er optjent. 

Overgangsregler indefryser feriepenge

Ændringerne kræver overgangsregler. De indebærer, at den feriegodtgørelse, som lønnede instruktører og trænere optjener i perioden fra 1. september i år til 31. august næste år - altså i 2020 - ikke bliver udbetalt. De indefryses på Lønmodtagernes Feriemidler og kan udbetales, når den lønnede  træner eller instruktør går på pension. Det gælder dog kun beløb over 1.500 kroner. Beløb derunder udbetales i 2021.

Den 1. maj næste år kan feriepenge, der er optjent i år, nærmere bestemt fra 1. januar til 31. august i år udbetales. 

Notat om overgangen

DGI's advokat Steen F. Andersen beskriver i detaljer konsekvenserne i et "Notat om overgangen til nye ferieregler og betydningen for timelønnede instruktører mv." Notatet kan med fordel bruges som orientering til lønnede instruktører og trænere. 

NB: Reglerne berører ikke instruktører og trænere, som modtager skattefri omkostningsgodtgørelse.