Nye regler for håndtering af plettede børneattester

Personer med plettede børneattester er fremover automatisk udelukket fra at være træner eller instruktør i idrætsforeninger, men kan nu ansøge et såkaldt Seksualkrænkelsesnævn om tilladelse.

Fremover kan personer, der får en plet på børneattesten, selv ansøge om tilladelse til at være træner eller instruktør. Arkivfoto Foto: Bo Nymann

Siden 2014 har idrætsforeninger, der modtog en børneattest med anmærkninger om seksuelle krænkelser af børn under 15 år eller alvorlige seksualforbrydelser mod personer over 15 år – i daglig tale en plettet børneattest – været forpligtet til at oplyse idrætsorganisationerne om det.

Ordningen er nu ændret, så den person, som har en plettet børneattest, automatisk er udelukket fra at virke som træner eller instruktør. Derfor må idrætsforeningen ikke bruge vedkommende, og foreningen skal ikke længere underrette idrætsorganisationerne om sagen.

Mulighed for tilladelse

Det betyder dog ikke, at døren til en træner- eller instruktøropgave i foreningen er lukket og låst for ham eller hende med den plettede børneattest. Hvis vedkommende gerne vil være træner eller instruktør, og foreningen vil bruge ham eller hende, kan vedkommende selv anmode idrætsorganisationernes fælles Seksualkrænkelsesnævn om tilladelse til, at virke som træner, instruktør mv.

Fra udelukkelsesnævn til seksualkrænkelsesnævn

Hidtil, det vil sige i ordningen fra 2014, var det et udelukkelsesnævn, der på foreningens foranledning tog stilling til, om vedkommende skulle udelukkes fra at virke i foreningen, og i hvor lang tid udelukkelsen skulle gælde.

Men den gamle ordning rummede ifølge DGI’s juridiske chef og advokat Steen F. Andersen visse praktiske vanskeligheder.

Nu skal personen med plettet børneattest selv rejse sagen for idrætsorganisationernes fælles nævn, der nu hedder Seksualkrænkelsesnævnet. I nævnet sidder bestyrelsesrepræsentanter fra DGI, DIF og Firmaidrætten.

”Nævnet er oprettet for at træffe afgørelse i sager om plettede børneattester, fordi det er nogle vanskelige vurderinger, der skal foretages,” lyder Steen F. Andersens begrundelse, og han uddyber:

”Det er lettere at sikre en ensartet og fair behandling af de berørte, når det sker i et centralt nævn og ikke i den enkelte idrætsforening.”

Læs mere om proceduren for ansøgning her.

Den nye ordning trådte i kraft medio august 2020.

Tjek vores info og anbefalinger om indhentning af børneattester, samværspolitik m.v.