Ølympiske Lege: Bredere - sjovere - hyggeligere

Den 27. Ø-lympiade foregik i år på Lyø, hvor petanque og billard til hverdag er det eneste, man kan gå til.

Lyø Ø-lympiade 2016 står der på det håndmalede skilt ved gadekæret, så de cirka 60 tilrejsende gæster fra Agersø, Sejrø og Avernakø kan finde vej til festsalen i Toves tidligere kostald. 

Der er også en brændende fakkel og en vellignende gengivelse af de fem olympisk ringe på skiltet, selvom ambitionen her hverken er, at det skal gå hurtigere, højere eller stærkere.

Herovre sidder alle i de samme foreningsbestyrelser. Jeg er selv med i tre og formand for to af dem: idrætsforeningen og Julens Glæde.

Anne Jørgensen, 33 år, Lyø

Deltagere fra 6 til 90 år

Snarere at det skal være sjovere end sidst, hyggeligere end at blive hjemme og bredere, end de fleste andre sportskonkurrencer tillader. Så Lyøs godt 90-årige alderspræsident kan kæmpe med på petanqueholdet på lige fod med knægten på seks år fra Agersø, og så du ikke just behøver være i topform for at få en plads på et af fodbold- eller volleyholdene.

Gode råd fra ø til ø

  • Sats på idrætsaktiviteter, der er fleksible mht. antal udøvere, så man ikke er afhængig af et helt hold sammen.
  • ”Billard, badminton og bordtennis er oplagt, men hockey kan også spilles af to mand,” påpeger Jens-Christian Nielsen fra Avernakø Idrætsforening.
  • ”Hvis ikke, der er råd til en instruktør, kan en DVD måske gøre det. På Sejerø er det for eksempel sådan, man tilbyder zumba og linedance,” forklarer Betina Geissler.
  • Gør en aktiv indsats for at hverve medlemmer. Gå for eksempel fra dør til dør og gør opmærksom på, at passive medlemsskaber er også en mulighed. På Sejerø gav det for nylig en tilgang af 15-20 nye medlemmer.

Petanque er favoritdisciplin

Lige nu er det petanque, der dystes i. For værtsholdet fra Lyø er der meget på spil. Petanque er nemlig favoritdisciplinen - og strengt taget også den eneste disciplin, Lyø Idrætsforening har aktive udøvere i til hverdag i sommerhalvåret. Om vinteren er det billard.

”Der er ikke rigtig basis for andet for tiden. Aldersgennemsnittet blandt beboerne herovre er i hvert fald er plus 60,” forklarer foreningens nyvalgte formand, 33-årige Anne Jørgensen.

Det er hende, der har påtaget sig opgaven med at arrangere ø-lympiade sammen med resten af bestyrelsen og et korps af øens frivillige, og her på legenes dag to, hvor solen skinner, bolden ruller og folk hygger sig, er hun glad for, at hun sagde ja.

Sejerø får hjælp udefra

”Hvis der skal ske noget, er man nødt til at bidrage,” siger Betina Geissler, formand for Sejerø Idrætsforening, imens hun nøje følger med i spillet på petanquebanen.

I år deltager Sejerø i Ø-lympiaden med 17 personer, hvoraf kun de tre er fastboende på øen. De andre er fraflyttet, men bakker stadig op om den hjemlige idrætsforening og kommer i vidt omfang, når der kaldes.

3 gange guld til Lyø

De ølympiske deltagere dyster i tre discipliner plus spil uden grænser. Lyø vandt petanque, fodbold og spil uden grænser.

Avernakø tog volleypokalen, Agersø fair play-pokalen og Sejerø fik prisen for bedste udklædning ved fredagens temafest, der denne gang handler om jul.

Værtsskabet går på skift imellem øerne, som de senere år har været Lyø, Avernakø, Agersø, Sejrø og Hjarnø. I år måtte Hjarnø dog melde afbud.

Ifølge Betina Geissler er den trofaste medlemsskare en væsentlig årsag til, at Sejrø Idrætsforening har et pænt aktivitetsniveau med både motionsløb og sommerfester, kagekonkurrencer og bankospil.

”Det er den årlige sommerfest, der får det hele til at hænge sammen økonomisk. Men vi har også et ishus og en pølsevogn, vi tjener penge på,” fremhæver Betina Geissler, der derfor kan tilbyde både linedance og zumba, billard, badminton og fodbold til foreningens medlemmer.

Tre generationer fra Agersø

Blandt de 20 deltagere fra Agersø er der både fraflyttede voksne børn og andre med tilknytning til øen. For sekretær i Agersø Idrætsforening, Lene Brodersen, er en af de væsentlige pointer med at være aktiv at sørge for, at de unge, der er flyttet fra øen, stadig har lyst til både at vende hjem til Agersø til håndbold- og badmintonturneringer og til at deltage i Ø-lympiader på lige fod med ’de gamle.’

”Jeg har for eksempel både min søn og min datter med plus et par af deres fætre og kusiner,” siger hun.

Lene Brodersen har selv deltaget i alle Ø-lympiader siden starten i 1984, hvor hendes forældre også deltog.

”Og min søn har været med siden han var et halvt år,” siger Lene Brodersen og peger på den unge mand med stråhatten, der i dag er 21 og har skiftet modermælken ud med andre drikkevarer.

Fundraiseren fra Avernakø

Den sidste af de deltagende foreninger er fra naboøen Avernakø. I en pause fra en af dagens fodboldkampe, forklarer kasserer Jens-Christian Nielsen, hvordan det er gået til, at Avernakø i dag har både multibane, kajakker og skøjter til udlån og en hytte til opmagasinering af materialer.

En målrettet indsats med at søge fonde er hemmeligheden bag, og Jens-Christian Nielsen synes ikke selv, det er noget at snakke om. Men han er glad for, at det har virket, og at det for eksempel lykkedes at skrabe 700.000 kroner sammen til en multibane.

Men lige nu er der altså en fodboldkamp, der skal vindes, og senere er der fest med pokaluddeling i Toves kostald.