Penge til nye fællesskaber mod ensomhed

Et akut behov for en indsats mod øget ensomhed i coronatiden har fået folketingets partier til at åbne en pulje på 10 mio. kroner til at foreninger kan danne nye fællesskaber for ensomme voksne. Puljen kan søges nu og frem til medio december.

Kulturminister Joy Mogensen talte ved DGI's årsmøde om sårbare unge og den nye pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Efterårets corona-bølge og de restriktioner, den medførte, øger risikoen for at flere i vores samfund føler sig ensomme. Der er behov for en akut indsats for at afhjælpe ensomhed og isolation gennem vinteren og derfor har folketingets partier etableret en såkaldt pulje, der hurtigt og ubureaukratisk skal give midler til at afhjælpe ensomhed.

For en lille uges tid siden blev der sat penge af til at samarbejde om at række ud til dem, der måske sidder lidt isoleret. Så der er lidt økonomi til at lade de gode idéer gro.

Kulturminister Joy Mogensen på DGI’s årsmøde den 14. november 2020.

1.000 nye fællesskaber mod ensomhed

Politikerne har afsat i alt 50 millioner kroner til kultur- og socialområdet. Heraf 10 millioner kroner i puljen 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed. Puljen kan søges af foreninger, som i forvejen er aktive i lokalsamfundet. Formålet med puljen er at skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker corona-pandemien i form af isolation og ensomhed.

Sådan søger du

Her kan du søge

Puljen kan søges på 3 måder afhængig af aktivitet og beløbsstørrelser:

  • Tilskud på 10.000-15.000 kr. –til enkeltstående aktiviteter kan søges løbende, dog senest 14. december. 
  • Tilskud på 15.000-99.000 kr. – søges senest 10. december. 
  • Tilskud på 100.000 -1.000.000 kr. – til forløb med mange aktiviteter, skal søges senest 3 december. 

Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip. Puljen skal være fordelt inden jul.

Markant flere føler sig ensomme

Der er god grund til at gøre en indsats. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet, hvor forskere på Institut for Folkesundhedsvidenskab følger udviklingen under corona-krisen.  Deres resultater viser, at markant flere unge og voksne føler sig ensomme her i corona-tiden end i den seneste Sundhedsprofil fra 2017. Det gælder alle aldersgrupper fra 16 til 79 år. Men mest markant er det, at flere end hver femte ung mellem 16 og 29 år føler sig ensom.  Det er en stigning fra 2017, hvor 10-til 14 procent angav, at de følte sig ensomme. Også i de andre aldersgrupper er der flere ensomme nu sammenholdt med 2017.

Idéer til aktiviteter

Men hvordan skaber får man lige gang i nye aktiviteter og fællesskaber? Her er nogle idéer:

  • Flyt træningen udendørs.
  • Dan gå-fællesskaber for en grupper, hvor frivillige gå-værter tager hånd om flokken. Bevæg Dig for Livet Løb og gang har samlet input til gå-værter her
  • Ryk-ud-aktiviteter i nærområdet for eksempel på plejehjem og andre institutioner.
  • Invitér til onlinetræning med for eksempel yoga eller familietræning
  • Kontakt medlemmer, der ikke er kom tilbage på holdet efter nedlukningen i foråret.