Regler for unges frivillige arbejde drøftet på DGI's årsmøde

Det fremgår ikke klart af lovgivningen, at 13-15-årige må være trænere og instruktører, men der er udsigt til at det gøres tydeligt.

Der kan være en løsning på vej i forhold til de 13-15-åriges frivillige arbejde. Det fremgik af et svar fra DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen til Andreas Tang-Brock på DGI’s årsmøde den 5. november i Vejle.

Læs også: Børn under 13 år må ikke arbejde frivilligt

Andreas Tang-Brock, der er tidligere medlem af DGI’s hovedbestyrelse, deltog som gæst i årsmødet og gik på talerstolen blandt andet for at påpege et problem med unges frivillige arbejde som hjælpetrænere og -instruktører.

”Vi har en arbejdsmiljølovgivning. Det lyder kedeligt, men det er desværre det, vi får at vide, vi hører ind under. Det vil sige at alle vores unge (hjælpetrænere og -instruktører, red.) under 15 år, sådan set går som ungarbejdere. De må ikke arbejde, blive lønnet eller få godtgørelse for det. Det er et problem, når vi sidestiller de unges indsats med et reelt arbejde,” sagde Andreas Tang-Brock og opfordrede DGI’s hovedbestyrelse til at gøre noget ved sagen.

De 13-15-årige og bekendtgørelsen

DGI har arbejdet for sagen på Christiansborg, fortalte Charlotte Bach Thomassen i sit svar til Andreas Tang-Brock.

”Hvis det ikke var fordi, der var kommet er folketingsvalg, så var den linje i bekendtgørelsen målrettet de 13-15-årige blevet ændret, så det ikke længere ville være et problem,” svarede Charlotte Bach Thomassen om den del af sagen, der drejer sig om de 13-15-årige.

Problemet eller uklarheden består i, at det fremgår af en bekendtgørelse, at de 13-15-årige må tage lettere arbejde. Et bilag giver eksempler på, hvilke typer arbejder, det drejer sig om. Men det fremgår ikke, at instruktør- og trænertjanser er inkluderet i denne kategori.

DGI har ønsket, at det bliver tydeligere, at en 13-15-årigs indsats som instruktør eller træner faktisk er lovlig.

Læs også > DGI's vejledning om reglerne for ansættelse af unge

”Vi har haft møder om det, og der skal vi have et catch up, når der kommer en ny beskæftigelsesminister,” forklarede DGI-formanden til årsmødedeltagerne.

Børn under 13 år må ikke arbejde

Den anden del af spørgsmålet handler om børn under 13 år, som ifølge arbejdsmiljøloven ikke må udføre arbejde. Den nød er ifølge DGI’s formand sværere at knække:

”Jeg tror, at det bliver rigtig svært at overbevise en hvilken som helst regering om, at man skal kunne arbejde, når man er under 13 år - og også at arbejde frivilligt.”

Ifølge loven må en 12-årig for eksempel ikke have en fast tjans som minihjælper på et hold. Men det er lovligt, at foreningen beder sine medlemmer om at give en hånd med, som led i at være medlem i en forening. Det gælder også 12-årige.

”Så der er vi nødt til at finde de lokale løsninger på, at vi selvfølgelig tager de, der er under 13 år med, så de får kulturen ind og kan være med. Men at ændre regler for børn under 13 år, får vi ikke regeringen med på, for der er meget lovgivning omkring det,” forklarede Charlotte Bach Thomassen.

Fra minihjælper til spire

DGI Gymnastik har tidligere udbudt et minihjælperkursus, netop ud fra et ønske om en gradvis indføring i opgaverne i en forening. Nu udbydes kurset ikke længere. I stedet kan 11-12-årige medlemmer af en forening komme til Spire inspiration, som er en inspirationsdag om leg, krop og bevægelse og også inspiration til på sigt at blive hjælpeinstruktør og senere instruktør i foreningen.