Rekrutterede 200 nye hjælpetrænere på 4 timer

En fælles trænerdag har på kort tid tiltrukket næsten 200 unge som nye hjælpetrænere i idrætsforeninger

"Vi viser dem deres egne evner, som meget ofte er bedre, end de selv tror." Foto: Tegnestuen Ehlerstration

Hvis ikke det er de vises sten, som Kasper Simonsen har fundet, er det i hvert fald guld. 

Han er manden bag en inspirationsdag, som skaffede næsten 200 nye hjælpetrænere til 16 forskellige idrætsforeninger på 4 timer.

Metoden er simpel og resultatet fremragende. På en fælles trænerdag får unge indsigt i det at være træner. 244 unge deltog. Af dem takkede 228 ja til at starte i trænerpraktik i en idrætsforening. Et halvt år efter 188 fortsat som trænere i foreningerne. Tricket er, at unge skal træffe beslutningen på et oplyst grundlag, når de bliver spurgt, om de vil være træner.

Om fælles trænerdag

  • Et samarbejde mellem Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn
  • 17 kurser afviklet siden januar 2022, og yderligere 15 på vej
  • 16 idrætsforeninger i kommunen har været med i følgende idrætsgrene: gymnastik, badminton, håndbold, kampidræt, floorball og fodbold

"Jeg vil gerne gøre det til et aktivt fravalg på et oplyst grundlag, hvis man ikke vil være træner i stedet for, som det hidtil har været, et ukendt tilvalg, som mange ikke har fået tilbudt eller kendt til," fortæller Kasper Simonsen, der er manden bag konceptet.

Han arbejder som idrætskonsulent i et partnerskab mellem Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn og har på tætteste hold set, hvordan de unge vokser med ansvaret. Kasper Simonsen ser gerne, at alle unge i idrætsforeningerne får tilbudt at komme på kurset.

"Jeg synes, at alle unge i idrætsforeninger skal have tilbuddet. På kurset får de god indsigt i rollen, motivation og værktøjer til at afprøve trænerrollen til sidst. Når de er færdige på kurset, kommer de ud i praktik i en forening, og rigtig mange bliver hængende som træner efterfølgende," siger Kasper Simonsen.

En af dem, er 14-årige Milla Falkenberg Staunsholm:

"Det var fedt at være på Fælles Trænerdag, få en masse viden og blive klogere på trænerrollen sammen med unge fra andre foreninger," som er blevet træner for et U9-hold i Floorball.

»På kurset prøvede vi at træne et U9-hold, inden vi selv skulle være trænere i vores forening, og jeg blev overrasket over, hvor svært det var. Jeg fik et godt indblik i, hvor meget det kræver at være træner, og jeg lærte en masse om lederrollen, hvordan man kan finde øvelser og hvordan man bliver en bedre spiller, hvis man også er træner,"  fortæller Milla Falkenberg Staunsholm.

En træner i maven

Det er en win-win-situation, mener Kasper Simonsen. De unge oplever at få ansvar og faglig viden. Samtidig får de yngste medlemmer i foreningerne nogle rollemodeller, de kan spejle sig i.

"Konceptet er skabt til at finde flere unge, der kan gå rundt med en træner i maven uden selv at vide det. Vi viser dem deres egne evner, som meget ofte er bedre, end de tror. De unge trænere oplever ansvar, opnår faglig viden, og opdager kompetencer de ikke vidste, at de havde."

De unge trænere lærer også at tænke ud over selve træningsaktiviteten. At være ung træner handler ikke kun om selve aktiviteten, men de ting der ligger rundt om: Eksempelvis om børnene er glade, om alle er en del af træningen, og om alle har en makker under makkertræning.

"De unge trænere kan noget, de voksne ikke kan, og børn og unge i foreningerne har lettere ved at spejle sig i de unge trænere og kan relatere til dem. De unge trænere møder de unge idrætsudøvere et andet sted, end voksne gør, og det er mindre formelt. Hvor voksne hurtigt kan indtage en far- eller mor-skikkelse, fungerer de unge som bindeled til de voksne," siger Kasper Simonsen.

Lad unge vokse med opgaven

En af de foreninger i København, der har brugt ungetræner-konceptet, er Amager SK. Foreningen har primært håndboldspillere, og knap 40 unge håndboldspillere har fået muligheden for at prøve kræfter med trænergerningen. Det har været en kæmpe gave for både de unge og foreningen, siger Søren Ydemark fra Amager SK:

"Det spiller en kæmpe rolle at give de unge trænere ansvar og autoritet, så de ikke 'bare' skal hjælpe til. I starten hjælper de til hos en voksen træner, hvor vi stille og roligt giver dem mere og mere ansvar, så de udfordres undervejs, men samtidig mærker, at deres evner er tilstrækkelige," fortæller Søren Ydemark.

Unge spejler sig i unge

En voksen har hovedansvaret og strukturerer træningen, men stille og roligt får den unge mere ansvar:

"Træneren fortæller om træningen og sætter det i gang, men de unge kører øvelserne. Senere kan de selv sætte øvelser i gang, og til sidst kan de stå for en hel træning selv i fællesskab med andre unge trænere," siger Søren Ydemark.

En virkelig værdifuld ting for alle i foreningen er den tætte relation og nærvær, der er mellem de unge trænere og de unge foreningsmedlemmer:

»Selvom der skal være en voksen som ansvarlig, så kan ungetrænerne byde ind med en anderledes og tættere relation end de voksne kan. De har et øget tilhørsforhold, de unge kan spejle sig i unge trænere, der forstår sprogkulturen og nemmere kan relatere til det at være ung udøver. Det skaber en god dynamik på holdet og er ret unikt,« siger Søren Ydemark.

Sammenhold blandt unge trænere

Gradvis optrapning af ansvar har også betydning for sammenholdet mellem de unge trænere.

"Overordnet skaber det et super godt sammenhold i gruppen af unge trænere. De taler med hinanden, deler oplevelser og kan bruge hinanden. De opsamler hver især en masse erfaring, som de kan dele med hinanden. Det er virkelig positivt, og det betyder, at de engagerer sig i rollen,« lyder det fra Søren Ydemark, der ser det som en gave, at de unge trænere kan få erfaring med foreningslivet i en ung alder:

"Personligt var jeg selv træner som ung, og jeg ser det som en gave at give de unge mulighed for at bruge tid på og dygtiggøre sig inden for noget, de er passioneret omkring. Det skaber et unikt sammenhold med dem, man er sammen med at få ansvar, prøve kræfter og udvikle sig."

Unge trænere er ren win

Det giver samtidig idrætsforeningerne en vigtig hjælpende hånd:

"Det er en kæmpe gave at få for foreningen. For de unge betyder det, at de kommer tættere på kernen af foreningslivet og er med til at bestemme. Drømmen er, at de slet ikke forlader foreningslivet. Jeg tror, at positive oplevelser som ungetrænere giver lyst til foreningslivet," siger Søren Ydemark fra Amager SK.