Sådan får I kommunal støtte

For idrætforeninger er samarbejdet med kommunen vigtigt for at få lokaler og støtte. Læs her, hvad der skal til, og hvad kommunen skal støtte.

For at foreningen kan modtage økonomisk støtte fra den kommune, som foreningen hører hjemme i, skal I

  • være godkendt som folkeoplysende forening
  • have et CVR-nummer
  • have en nemkonto

CVR-nummer

Registreringen af CVR-nummer foregår via virk.dk og kræver Digital Signatur eller NemId. Et CVR-nummer er et nummer, så foreningen er registreret og altid kan identificeres.

Nemkonto

I banken skal der oprettes en bankkonto på foreningsvilkår. Banken skal have foreningens vedtægter, så den blandt andet kan læse foreningens tegningsregler.

Lokaler og økonomisk støtte til stiftet, folkeoplysende forening

Når en forening har afholdt stiftende generalforsamling, fået et CVR-nummer og oprettet en bankkonto, kan foreningen ansøge den kommune, hvor foreningen hører hjemme, om at blive en godkendt, folkeoplysende forening.

En folkeoplysende forening, der er godkendt af kommunen, har ifølge folkeoplysningsloven ret til at søge om

  • lokaler til foreningens aktiviteter – det handler oftest om leje af lokaler på for eksempel skoler
  • aktivitetsstøtte i forbindelse med foreningens aktiviteter

En folkeoplysende forening har samtidig pligt til at opfylde nogle krav. Nogle kommuner ønsker for eksempel separat regnskab for tilskudsmidler fra kommunen, at få tilsendt vedtægtsændringer eller andet.

Det er foreningens ansvar og pligt, at kommunen og eventuelle organisationer har de korrekte oplysninger på foreningens kontaktpersoner.

Det er vigtigt at pointere, at den enkelte kommunes kommunalbestyrelse har forskellige krav til, hvad der skal opfyldes, for at en folkeoplysende forening kan blive godkendt. Det er ligeledes den enkelte kommunalbestyrelse, som fastsætter principper for, hvordan og hvem der tildeles lokaler og aktivitetsstøtte. Find de eksakte oplysninger på kommunes hjemmeside.

Lån af kommunale lokaler

Den enkelte kommune har en sidste frist for, hvornår der skal ansøges om kommunale lokaler til idrætsaktiviteter. Vær meget opmærksom på denne deadline, hvis foreningen skal leje kommunale lokaler i det kommende år eller den kommende sæson.

Kontakt den lokale fritids- og kulturforvaltning for præcist at få oplyst, hvordan foreningen får tildelt lokaler, og hvornår der senest skal ansøges.

Lokaletilskud til egne lokaler

Folkeoplysningsloven indeholder regler for tilskud, hvis man råder over egne lokaler. Her er der mulighed for at søge om lokaletilskud til leje eller driftsudgifter af egne lokaler eller faciliteter. Derudover kan den enkelte kommune have fastsat regler for, hvordan tilskud til egne lokaler forvaltes.

Aktivitetsstøtte

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune fastsætter, hvem der kan ansøges om aktivitetsstøtte til. Foreningen har dog krav på aktivitetsstøtte til børn og unge efter folkeoplysningslovens regler. Kontakt den lokale fritids- og kulturforvaltning for præcist at få oplyst, hvordan foreningen får tildelt aktivitetsstøtte, og hvornår der senest skal ansøges.

Læs mere: En forenings pligter