Sådan må du reklamere for din forening

Betyder et ”Reklamer – Nej tak”-skilt på postkassen, at du ikke må komme materiale fra din idrætsforening i den? Det afgøres af, hvilke informationer der er i dit materiale.

Omdeling af flyers og aktivitetsprogrammer kan være en god måde for din forening at gøre opmærksom på jeres aktiviteter, arrangementer og tilbud – og ikke mindst er det en god mulighed for at skabe interesse og få nye medlemmer til foreningen.

Men du skal være opmærksom på, hvilken type information, du omdeler. Selvom idrætsforeninger i udgangspunktet ikke er kommercielle, så kan der være, at nogle budskaber der betragtes som kommercielle, og i de tilfælde skal nej-tak-skilte respekteres. De findes i to versioner "Reklamer - nej tak" og "Reklamer og ugeaviser - nej tak." 

Det er tilladt

Din forening må frit omdele materiale til alle husstande, der ikke er tilmeldt de to ordninger ”Reklamer – Nej tak” og "Reklamer og ugeaviser - Nej tak."

Til de husstande, hvor postkassen bærer et af de to skilte, er det tilladt at omdele materiale, der informerer om foreningens almennyttige aktiviteter. Det kan være:

  • Foreningens aktiviteter
  • Træningstider
  • Mulighed for tilmelding til hold og lign.
  • Informationer om foreningen
  • Informationer om stævner
  • Andre almennyttige tilbud

Det er typisk de informationer, som knytter sig til din forenings kerneaktiviteter og formål, der regnes for at være almennyttige. De aktiviteter din forening laver for at skaffe midler til foreningens kerneaktiviteter kan derimod være kommercielle og må omdeles efter samme principper som almindelige reklamer.  

Det er forbudt

Informationer om merchandise, materialer og billetter til arrangementer, som din forening sælger, anses for at være kommercielle budskaber, og de må ikke omdeles til husstande med nej-tak-skiltene på postkassen. Det kan eksempelvis være tilbud på bøger, tøj, træningsudstyr eller rejser.

Reglerne for, hvornår et budskab anses for at være kommercielt, har ikke noget at gøre med, hvordan pengene fra et evt. overskud anvendes. Din forenings budskaber kan altså godt være kommercielle, selvom pengene fra salget går til almennyttige aktiviteter.  

Tydelig afsender

DGI anbefaler, at foreningen tydeligt viser, at de er afsender på deres udsendelser. Det gælder både tryksager og digital post.

Hvis din forening skriver om både almennyttige aktiviteter og kommercielle tilbud i samme materiale, så skal du følge reglerne for omdeling af reklamer og derfor respektere et ”Reklamer - Nej tak”-skilt på postkassen.