Sådan organiseres de unge i foreningen

Dette step skal give foreningen en ide om, hvordan de unge kan arbejde rent organisatorisk. Der findes mange konstellationer af ungegrupper, her gives to bud på, hvordan de unge kan arbejde i og sammen med bestyrelsen.

2 konstellationer:

Ungegruppen: En fast gruppe unge, der udgør en slags ”ung-bestyrelse”. I samarbejde med bestyrelsen får ungegruppen nogle specifikke opgaver, som de skal varetage. Det kan være fastelavnsfesten, forårsopvisning, trøjer til instruktører, teambuilding-dag for de frivillige i foreningen o.l.

Ungeeksperter: Et stort netværk af unge, som arbejder ud fra den enkeltes kernekompetencer. De trækkes ind af bestyrelsen eller en kontaktperson til opgaver, som de hver i sær er gode til. Det kan være opdatering af hjemmeside, planlægning af faneindmarch o.l.