Sådan starter du seniorskydning op

Jeres forening kan tilbyde seniorskydning til tidligere idrætsudøvere eller andre seniorer over 60 år, der ønsker at mikse træning og uformelt samvær. Det er DGI Skydnings nye tilbud.

Seniorer over 60 år får nu et særligt tilbud om seniorskydning i skytteforeningerne Foto: Gregers Kirdorf

Seniorer er populære medlemmer i foreninger af flere gode grunde. De har ofte fokus på det sociale liv i foreningen, de har ofte tid til at være frivillige, og de har ofte et stort netværk at trække på.

Derfor kan DGI Skydnings nye koncept Seniorskydning hjælpe din forening til at få flere medlemmer og frivillige.

Det er den erfaring, som både Kirsten Meldgaard Hansen, formand for Vejle Skytteforening, og Bent Nielsen, formand for Møldrup Skytteforening, har gjort sig.

Her giver de deres bud på den succesrige måde at få flere seniorer ind i foreningen:

  • Det sociale samvær er vigtigt. Sørg for, at kaffen og snakken er på plads.
  • Sørg for, at der en gruppe ildsjæle som frivillige til at låse op til skydebanerne, tage sig af kassevagten og håndtering af våben.
  • Sørg for at omtale seniorskydning på foreningens hjemmeside, på jeres Facebook-gruppe, på opslagstavlen i klubhuset og eventuelt i annoncer i lokale ugeaviser.
  • Sørg for at fortælle om seniorskydning i alle personlige sammenhænge.
  • Fortæl om seniorskydning i f.eks. Pensionistforeningen og ÆldreSagen.

 Læs mere om konceptet Seniorskydning her