Samarbejde får hele sognet til at sprudle

Det fælles udviklingsprojekt ’Tim 0-100’ sætter turbo på samarbejdet mellem foreningerne i vestjyske Tim. Det skal gøre dem til Danmarks bedste i foreningsudvikling.

Energi, engagement og seriøsitet blandt Tim-borgere og foreningsledere til møde om fitnesscenter

Luften er tyk af energi og engagement, men også dyb seriøsitet, når de ni personer, der er en del af projektgruppen for udviklingsprojektet Tim 0-100, mødes. Her taler de om, hvor langt de er nået, og hvad næste skridt er. Flere af deres ideer er allerede blevet konkrete tiltag – og det hele bunder i et fælles ønske om at udvikle Tim sogn.

”Det har været vigtigt, at det ikke kun er idrætsforeningen, der bliver udviklet, men hele sognet. Så vi har lavet et projektnavn, vi kalder Tim 0-100, som kan have flere betydninger – Tim 0-100 år, Tim 0-100 km/t eller Tim 0-100 procent,” fortæller Nanna Snogdal, Tim GIF.

Det er ikke blot Tim GIF, men også Tim Borgerforening og Tim Badminton- og Tennisklub, der er sammen om udviklingsprojektet.

DM i Foreningsudvikling

Mere om i DM i Foreningsudvikling 2015-16

Se også hvilke foreninger, der er med i årets dyst

Samarbejde om konkrete mål

Foreningerne i Tim er med i DM i foreningsudvikling 2015-16. Det har overvejet i en årrække, men har først taget springet nu – og det har de ikke fortrudt.

”Som en del af at være med i DM i foreningsudvikling har vi fået sat os nogle mere konkrete mål på, hvordan vi vil udvikle vores foreninger. Jeg kan se, det trækker mange tråde rundt i sognet, fordi vores projekt rækker ud til alle foreninger i lokalområdet, og vi har i fællesskab fået skabt alle de her ideer, set muligheder og er undervejs med det,” fortæller Bente Holgersen, Tim Borgerforening.

Mange ideer til nye aktiviteter

Projektgruppen for Tim 0-100 består af tre underudvalg med fokus på aktiviteter, faciliteter og kommunikation.

I aktivitetsudvalget står de for at udvikle aktiviteter, der ikke har været udbudt i sognet før. Aktiviteterne er inddelt i fire kategorier: kultur, sport, natur og sociale tiltag.

”Vi koncentrerer os om enkelte aktiviteter her i begyndelsen, men med tiden ønsker vi at opdyrke mange forskellige til gavn for lokalsamfundet. Vi har allerede snakket om foredrag, børnediskotek, kirkekoncert med gospelkor, yoga, romsmagning, svampeture, bogbyttebørs og meget andet, ” fortæller Halfdan Sckerl, Tim Badminton- og Tennisklub.

Så udfordringen er ikke at finde på nye aktiviteter, men at udvælge hvilke, der skal realiseres. Med tiden skal aktiviteterne blive borgerdrevet.

Tim 0-100

Hør og se Tim-ledere fortælle om deres fælles projekt Tim 0-100.

Drømme-faciliteter på vej

I facilitetsudvalget arbejder de på at få opgraderet og beskrevet de inden- og udendørs faciliteter, der er i byen. Målet er at skabe et større kendskab til faciliteterne og dermed få flere folk til at benytte dem. Der arbejdes hårdt på at få bygget en multisal som tilbygning til hallen, og med en succesfuld indsamling blandt lokale beboere og erhvervsdrivende er planerne godt undervejs.

”Vi har også en drøm sammen med skole og børnehave om at lave et bevægelsesrum. Tim 0-100 handler jo om, at der skal være noget for de mindste børn, for dem der benytter hallen til idræt og kultur, men også dem der er på plejehjemmet – og hvordan får vi alt det bundet sammen, det er noget af det, vi også vil kigge på, ” siger Henrik From, Tim hallen.

Synlighed til gavn for alle

For projektgruppen har det også været relevant at kigge på og optimere de mange kommunikationskanaler i Tim sogn, og det arbejder kommunikationsudvalget med. Der er flere ideer i spil blandt andet en landsby app, en infoskærm, fritids- og idrætstøj med logo foruden at have større fokus på at blive mere synlige i medierne.

”Vi planlægger også at lave en velkomstpakke til nye tilflyttere, hvor vi kan få dem budt velkommen og introduceret til vores lokalsamfund – alt sammen med henblik på at få dem integreret og få dem præsenteret for det frivillige arbejde i håb om, at de har lyst til at blive en del af det, ” siger Diana Mortensen, Tim GIF.

Kan Tim 0-100 vinde DM?

Hvem, der løber med titlen Danmarksmester i foreningsudvikling, afgøres til efteråret. Her er Tim 0-100 i skarp konkurrence med foreninger fra hele landet, men de tror på sejren.

”Vi kan bestemt anbefale andre foreninger at deltage i DGI’s DM i foreningsudvikling, og vi forventer selvfølgelig, vi vinder,” siger Bente Holgersen med et stort smil og glimt i øjet.

”Men vi synes faktisk allerede, vi er vindere, fordi vi har fået sat mange positive ting i gang her i Tim, ” slutter Bente Holgersen.