Samarbejde om flygtninge giver nye medlemmer

Idrætsforeningerne stod med de fede aktiviteter. Sprogskolen og Frivilliggruppen havde kontakten til flygtningene. Da de begyndte at spille sammen, fik foreningerne i Løgstør nye medlemmer.

Til første Åbent hus-arrangement i idrætscenteret i Løgstør meldte 10 nye medlemmer sig ind (arkivbillede) Foto: Maria Tuxen

"Vi så dem ikke. Men vi vidste jo, at de var her," siger Benny Hansen

I Løgstør fejler træningsfaciliteterne ikke noget. For et år siden indviede de byens nye kultur- og idrætscenter, Lanternen, som samler alt lige fra boldspil og fitness til landets mest moderne skydebaner.

"Nogle af byens flygtningefamilier har boet her i knap to år, men vi har ikke set dem. Det er jo et tegn på, at vi ikke når ud til dem," siger Benny Hansen.

Som formand for Lanternen sidder han med fingeren godt plantet på byens puls. Derfor ærgrede det ham også, at tilflytterne ikke havde deres gang i byens aktive midtpunkt.

"Problemet var, at vi ikke har vidst, hvor de er, og hvad de har lyst til. Vi har ikke været vant til at henvende os til målgruppen, men ligesom vi har et samarbejde med SFO’en, så bør vi have et samarbejde med sprogskolerne," siger Benny Hansen.

Et vigtigt møde

I efteråret 2016 førte DGI Nordjyllands inklusionskonsulent områdets idrætsforeninger, Frivilliggruppen i Løgstør og repræsentanter fra sprogskolen sammen til en workshop. De forskellige aktører skulle blive bedre til at samarbejde omkring de udfordringer, de hver især sad med i arbejdet med at integrere flygtningene i lokalområdet.

Det er en kæmpe hjælp at mødes på tværs af foreninger og institutioner, fordi det ruster os bedst til opgaven

Benny Hansen, formand for Kultur og Idrætscenter Lanternen i Løgstør

En af dem, som mødte op, var en repræsentant for Frivilliggruppen i Løgstør.

"De unge mennesker, vi møder, vil rigtig gerne dyrke idræt, men ved ikke, hvor de skal gå hen," siger Richard Tange. Sammen med sin kone laver han hver tirsdag lektiecafé for mellem 20 og 40 voksne og børn, som går på sprogskole.

De første skridt

"Mange af de unge er faktisk overraskende gode til dansk, så de kan sagtens indgå på et almindeligt hold. Men de har hverken tøj eller sko til den slags. Den del kan vi løse, for det er muligt at søge fonde og tilskud til både kontingent og udstyr – men de skal have et sted at spille først," siger Richard Tange.

Den kommentar fik ikke lov at hænge længe til mødet. To uger senere mødte Benny Hansen op til lektiecafé i Frivilliggruppen og fortalte de 25 fremmødte om det lokale idrætscenters mange tilbud.

"Til slut inviterede jeg alle de fremmødte og alle øvrige interesserede til åbent hus i Lanternen," siger formanden for Kultur og Idrætscenteret.

Nye medlemmer

Sammen med knap 30 flygtninge mødte repræsentanter fra Frivilliggruppen op. Aftenen startede med en rundvisning i den store betonklods.

5 fif

...derfor skal I invitere tilflytter-flygtninge til Åbent hus:

  1. De har lyst til at være med, men mangler ofte modet til at møde op.
  2. Det tager toppen af nervøsiteten, hvis de kender vejen til omklædningsrummet, når de starter.
  3. De ved ikke, hvad I tilbyder, så vis dem det.
  4. Den gode velkomst og et genkendeligt ansigt giver lyst til at komme igen.
  5. Ved at samarbejde med områdets frivilliggrupper og sprogskoler spiller I hinanden gode: De andre har kontakten og I har de fede aktiviteter.

Kilde: Mikkel Risager, foreningskonsulent ved Vesthimmerlands kommune og DGI Nordjylland. 

Og der var masser af aktivitet at se: Håndboldholdet varmede op i den store hal, dans og gymnastik fyldte den lille sal, i fitnesscenteret pumpede bassen i takt til maskinerne, og til slut var der mulighed for at prøve de nye skydebaner.

"Allerede første aften fik vi 10 nye medlemmer: Otte i fitnesscenteret, hvor de kan træne selv, en til håndbold og en enkelt til boksning," siger Benny Hansen.

Bedre rustet til opgaven

Som formand for håndboldklubben fik Benny Hansen dermed også et nyt medlem i foreningen den aften.

Over et stykke kage og en kop kaffe blev der besvaret spørgsmål, og de første ansøgninger om kontingentstøtte blev så småt forfattet.

"Det er vores opgave at opsøge flygtningene, selvfølgelig er det det. Men i kraft af, at vi ingen erfaringer har med målgruppen, er det en kæmpe hjælp at mødes på tværs af foreninger og institutioner. Det ruster os alle sammen bedst muligt til opgaven," siger Benny Hansen.