Sejlklub vinder klagesag i Datatilsynet

Det har historisk interesse at vise klubblade på foreningens hjemmeside også selv om bladene indeholder medlemmers personoplysninger. Det har Jyllinge Sejlklub har fået Datatilsynets medhold i efter en klage fra et tidligere medlem.

I oktober 2019 klagede et tidligere medlem af Jyllinge Sejlklub til Datatilsynet over, at klubben havde lagt oplysninger om vedkommende på internettet, nærmere bestemt på sejlklubbens hjemmeside.

Vandpytten

Jyllinge Sejlklubs klubblade fra 1981 og 1982 indeholder almindelige personoplysninger og må gerne vises på foreningens hjemmeside, fordi klubben ifølge Datatilsynet har en legitim interesse i at "værne om, beskytte og informere om sin historie i en naturlig kontekst."

I starten af juni i år kom så Datatilsynets afgørelse i sagen. Afgørelsen giver Jyllinge Sejlklub medhold i, at deres behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med både databeskyttelsesforordning og –lov. Dog med et lille ekstra råd fra Datatilsynet. Hvad det går ud på, får du svar på til slut i artiklen. Først lidt om sagen:

Klage over personoplysninger i klubblad

Jyllinge Sejlklub afviste i første omgang en anmodning fra det tidligere medlem om at slette personoplysninger på klubbens hjemme. Det fik vedkommende til at klage til Datatilsynet.

De personoplysninger, sagen drejer sig om, findes – eller rettere fandtes - på sejlklubbens hjemmeside i tre klubblade fra 1981 og 1982. Det er oplysning om navn, alder, adresse og foto, som er trykt i tre udgaver af sejlklubbens blad Vandpytten. Den ene gang i forbindelse med, at medlemmet havde vundet en tegnekonkurrence, den anden en fotokonkurrence, og tredje gang fordi vedkommende havde bestået en duelighedsprøve.

Historisk interesse for medlemmerne

Jyllinge Sejlklub scannede og uploadede de gamle klubblade i 2018, fordi de ønskede at synliggøre sejlklubbens historie.

Formand for Jyllinge Sejlklub Jan Ludvigsen, fortæller:

”Jyllinge Sejlklub er netop fyldt 75 år. Mange af vores medlemmer har været med i mange år, og bladene viser klubbens historie, som har ligget gemt i skufferne i vores klublokale i mange år. Vi scannede alle blade og sendte dem ud i et nyhedsbrev til medlemmerne. Det viste sig, at rigtig mange læste dem fra ende til anden. De fortæller om dengang, vi byggede klubhus, dengang vi sejlede sådan og så videre. De fik mange kommentarer.”

Derfor anbefaler Jan Ludvigsen da også andre foreninger på den måde at synliggøre deres historie.

”Det er jo ikke alle, der har gemt de gamle blade, men det er et aktiv at kende sin historie,” siger Jan Ludvigsen.

Råd og hjælp fra idrætsorganisationerne

Allerede da det tidligere medlem henvendte sig til Jyllinge Sejlklub om sletning af personoplysningerne tog klubben kontakt til DIF, Dansk Sejlunion og DGI.

”På anbefaling fra DGI og Dansk Sejlunion skrev vi et kort svar med afvisning og henvisning til klubbladenes historiske betydning,” siger Jan Ludvigsen og tilføjer:

”Da klagen til Datatilsynet indløb, gik den juridiske maskine i gang.”

Foreningsrådgivning

Har din forening spørgsmål om persondata, forsikring, foreningsjura eller økonomi, kan du få svar hos DGI's Foreningsrådgivning.

 Steen F. Andersen, DGI’s advokat, hjalp sejlklubben med en redegørelse, hvori det understreges, at

  • der er tale om almindelige personoplysninger
  • oplysningerne stammer fra almindelig omtale af foreningens virke
  • såvel foreningen som idrætsorganisationerne har en legitim interesse i at fortælle og bevare historien.

Interesseafvejningsreglen

Netop udtrykket ”legitim interesse” fremgår af den såkaldte interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Og behandling af personoplysninger i form af visning af navn, alder, adresse og billede er tilladt, hvis mindst en af betingelserne i afsnittet er opfyldt.

Så foreningens legitime interesse er altså ét argument, men ikke Datatilsynets eneste begrundelse for at støtte Jyllinge Sejlklub. Tilsynet anfører også, at

  • oplysningerne har været tilgængelige i knap 40 år, blandt andet på lokalhistorisk museum
  • der er ikke tale om oplysninger af følsom karakter
  • klageren ikke længere har samme adresse som den i klubbladene.

Rådet fra Datatilsynet

Hvis du allerede nu har forsøgt at søge bladene på sejlklubbens hjemmeside, så glem det, for klubben har fjernet de tre blade. Derimod kan du finde bladene, hvis du søger på medlemmets navn for eksempel på Google.

Ifølge formand Jan Ludvigsen har sejlklubben ikke andel i Google-visningen.

”Google må have opsnappet vores klubblade. Der er ikke tekstgenkendelse på de indscannede dokumenter, men Google må have decifreret teksten og formidlet den ud til den vide verden,” siger Jan Ludvigsen.

Derfor er Datatilsynets råd til Jyllinge Sejlklub, at de placerer klubbladene på en side bag et log in eller på en side, som søgemaskinerne ikke kan indeksere. Rådet er hermed givet videre.