Skal jeres forening have praktikanter fra erhvervsuddannelser?

En ny ordning, Praktikplads-AUB, trådte i kraft 1. januar. Det betyder, at virksomheder, organisationer og foreninger måske skal have praktikanter eller bidrage økonomisk.

I april bliver forskudsopgørelserne sendt ud, og i den forbindelse skal foreninger være opmærksomme på en ny ordning.

Den hedder Praktikplads-AUB og er skabt af regeringen og arbejdsmarkedets parter for at skabe flere praktikpladser til de studerende på erhvervsuddannelserne. Det kan også få betydning for jeres forening.

Ordningen bliver relevant for jer, hvis I har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder eller har flere erhvervsuddannede på deltid, der tilsammen udgør en fuldtidsansat.
I det tilfælde skal I nemlig enten have praktikanter eller give et økonomisk bidrag.

Få svaret i april

Når forskudsopgørelsen kommer i april, kan I se, om I skal have elever fra erhvervsuddannelserne i praktik samt hvor mange. Opgørelsen viser, om I er over eller under jeres mål, og I har indtil 31. december samme år til at opfylde målet. Sker det ikke, skal i betale et økonomisk bidrag.

Hvis I opfylder en række kriterier, kan I også ende med at få et økonomisk bidrag med Praktikplads-AUB ordningen.

DGI følger udviklingen nøje og vil løbende vurdere, hvilken betydning ordningen får for DGI's foreninger.

Læs meget mere om ordningen her

I kan finde flere detaljer om ordningen og få svar på en række spørgsmål på dette link.