Skat skal have besked om almennyttighed

Skattestyrelsen har sendt et brev til foreninger, som har et udbyttefrikort, om at de senest 1. juli 2022 skal give besked til skattestyrelsen om, at foreningen er almennyttig.

DGI Jura informerer: På baggrund af ændrede regler om skattepligt af udbytte, har foreninger, der har et såkaldt udbyttefrikort for nylig fået brev fra Skattestyrelsen. Det har de, fordi de er registreret hos Skattestyrelsen som indehaver af et udbyttefrikort.

Alle foreninger, der har et udbyttefrikort skal inden 1. juli 2022 give Skattestyrelsen besked om, hvorvidt de udelukkende er almennyttige eller ej og i den forbindelse udfylde en digital formular.

Hvis foreningen er registreret som indehaver af et udbyttefrikort, betyder det, at foreningen  kan modtage aktieudbytter uden at der bliver indeholdt udbytteskat.

Almennyttige forening

Hvornår er der tale om en almennyttig forening?
•    I skal have et formål, der udelukkende er almennyttigt
•    formålet skal fremgå af jeres vedtægter
•    jeres arbejde eller støtte skal komme en videre kreds til gode
•    overskuddet fra jeres aktiviteter kun må bruges til formålet

Idrætsforeninger har typisk et formål, der kan falde ind under definitionen af almenvelgørende foreninger.

Nye skatteregler

Foreninger er i almindelighed kun skattepligtige af erhvervsmæssige indtægter. Det betyder at foreninger ikke skal betale skat af udbytter og gevinster på aktier. Fra og med 2023 kommer imidlertid nogle regler, hvorefter visse foreninger, der IKKE har et almennyttigt formål, bliver skattepligtige af udbytter. Derfor skal foreningen på ny indsende oplysninger til skattestyrelsen om, at foreningen fortsat er almennyttig.

Hvad skal vi gøre hvis vi har et udbyttefrikort?

Foreninger, der udelukkende er almennyttige, skal indsende blanketten EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatning - Skat.dk.

Derved bevarer man udbyttefrikortet. Ved indsendelsen skal foreningen vedlægge en kopi af sine vedtægter og seneste regnskab til brug for en stikprøvekontrol af om foreningen er almennyttig.

Hvis vi ikke har et udbyttefrikort?

Har I ikke har et udbyttefrikort, har I mulighed for at søge om det hos Skattestyrelsen. Det indebærer, at der ikke vil blive indeholdt skat af aktieudbytter, der udloddes til foreningen, og I slipper derfor for at skulle anmode om refusion af udbytteskat.

Anmodning/genanmodning om udbyttefrikort - Skat.dk

DGI Jura – 23.06.2022