Skoledage til kl. 16:30 gør badminton svært

Lange skoledage gør det svært for de største elever at nå frem til badmintontræningen i Kværndrup IF på Fyn. Foreningen har mistet omkring 15 børn i skolereformens år 2.

Skoledage til kl. 16:30 har gjort det vanskeligt for Kværndrup IF at få nye badmintontrænere på banen Foto: Palle Skov (arkiv)

I Kværndrup IF stod to drenge til at overtage badmintontræningen om onsdagen kl. 16:30. Men da drengene fik deres skoleskema for 9. klasse, kunne de se, at de først havde fri kl. 16:30. Og med skolebussen er de først i Kværndrup klokken 17:15.

Vi er pressede

Ulrik Krog, formand for Kværndrup IF badminton

Det ærgrer Ulrik Krog, der både er far til en af drengene og formand for badmintonafdelingen i Kværndrup IF.

”Det er en skidt udvikling. Med så lange skoledage er det næsten umuligt for de store at være en del af foreningslivet her i Kværndrup,” siger Ulrik Krog.

En undersøgelse, som CUR, Center for Ungdomsstudier, har lavet, viser, at 27 procent af idrætsforeningerne oplever, at skolereformen har medført, at der er færre medlemmer. 

Læs mere om undersøgelsen og om, hvordan skolereformen byder på både samarbejde og udfordringer.

Men undersøgelsen viser også at skolereformen samlet set ikke har påvirket foreningsdeltagelsen hverken positivt eller negativt.

Bliv inspireret: Læs om 3 idrætsforeninger, der haretableret et godt samarbejde med den lokale skole i DGI's magasin Udspil.

Vi er pressede

I alt har Kværndrup IF badminton mistet omkring 15 børn.

”Vi er pressede. De børn, der går i skole i andre byer, kan ikke nå at komme hjem og spille badminton. Vores kommune tager ikke meget hensyn til, at der er nogle yderbyer, der gerne vil have fritidsaktiviteter for børnene,” siger Ulrik Krog.

 

Idræt i skolen er ikke det samme

Badmintonformanden mener på ingen måde, at det at børnene som følge af skolereformen har mere idræt og bevægelse i løbet af skoledagen, kan erstatte foreningsidrætten.

”I skolen er det jo læreren, der siger, hvad du skal gøre. Du får ikke mulighed for at fordybe dig og finde den idræt, du vil dyrke. I idrætsforeningen er det idræt på andre betingelser. Her møder du andre mennesker, du får nogle andre oplevelser, og du lærer at tage ansvar,” siger Ulrik Krog.

 

De mister noget socialt

I Kværndrup må Ulrik Krog og hans kone fortsat stå for onsdagstræningen, selvom de to drenge var kørt i stillingen til at overtage trænertjansen. Drengene tager så over, når skolebussen er i Kværndrup kl. 17:15.

”Vi kommer ikke til at se meget til ungdomsmedlemmerne med så lange skoledage. Men hvis de store børn ikke kan mødes i den lokale forening, hvor skal de så mødes? De mister noget socialt, og det, synes jeg, er synd,” siger Ulrik Krog.