Skolelærerparagraffen kommer med på børneattesten

Fremover kommer det til at fremgå af børneattesten, når en voksen idrætsleder er dømt efter skolelærerparagraffen for et seksuelt forhold til en person under 18 år.

Nettet strammes, når domme for seksuelle krænkelser også kommer med på børneattesten. Foto: Flemming Krogh

I dag fremgår domme efter straffelovens §223, den såkaldte skolelærerparagraf, kun af en børneattest, hvis det barn, der er begået en seksuel krænkelse imod, er under 15 år. Det bliver nu ændret, så domme efter skolelærerparagraffen, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, også kommer til at fremgå af børneattesten.

Skolelærerparagraffen

Straffelovens §223, den såkaldte skolelærerparagraf, kaldes også betroelsesparagraffen. Læs paragraffens ordlyd her.

Nu strammer vi nettet

Børneattester er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn, og landets idrætsforeninger skal indhente børneattester på trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer, der har med børn og unge under 18 år at gøre.

Om det nye tiltag siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse à 16. april:

”Børneattester er med til at sikre børn i vores foreningsliv. Nu strammer vi nettet, så den såkaldte skolelærerparagraf vil fremgå af børneattesten i sin helhed."

Stramningen skal give børn og forældre større tryghed.

”Det betyder, at det fremover vil være helt tydeligt, hvis for eksempel en træner, der skal have med børn at gøre, har fået en dom for at have haft et seksuelt forhold til en mindreårig elev. På den måde kan man som både barn og forældre føle sig mere sikker, når man dyrker idræt,” siger Joy Mogensen, der arbejder for at gøre maskerne i sikkerhedsnettet endnu tættere.

Børneattester

Loven siger, at man skal indhente børneattester, når man rekrutterer frivillige eller ansatte, som vil få direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og dermed har mulighed for at være i direkte kontakt med børnene.
Træner, leder eller bestyrelsesmedlem, der har et betroet ansvar for foreningens medlemmer, må - ifølge straffelovens §223 - ikke have et seksuelt forhold til medlemmerne, hvis de er under 18 år.

Det første skridt

”Det her er det første skridt, og regeringen arbejder videre med området, så vi kan få et endnu mere finmasket sikkerhedsnet,” siger Joy Mogensen.
DGI har bridraget med input til dette arbejde, som kulturministeriet satte i gang i starten af december sidste år.

Det skete få dage efter, at dagbladet Politiken i en stor artikel om seksuelle overgreb satte fokus på et hul i lovgivningen. I dag omfatter børneattester nemlig heller ikke udenlandske trænere, der i deres hjemland har en dom for seksuelle overgreb. Det er uden tvivl dette hul i sikkerhedsnettet, som kulturministeren med endnu en maske, ønsker at lukke.