Skolereform giver boom i træneruddannelse for unge

Skolereformen har givet en markant stigning i antallet af unge, der får en træneruddannelse eller på anden vis får smag for at blive frivillige i idrætten. Et stigende antal skoler tilbyder nemlig en træneruddannelse som valgfag. Siden august har DGI lavet aftaler med skoler og idrætsforeninger om over 45 uddannelseshold – sidste år var der kun omkring 15.

Det er en win-win-win, når skoler i samarbejde med DGI tilbyder de ældste elever en træneruddannelse. For både eleverne, skolen og idrætsforeningerne er glade for flere unge frivillige.Siden skolereformen trådte i kraft har DGI indgået over 45 aftaler med skoler og idrætsforeninger, der har tilbudt de ældste elever et valgfag med uddannelsesforløbet I Front. Det er en markant stigning i forhold til 2013, hvor der var omkring 15 af disse forløb. 

I Front klæder med en blanding af teori og foreningspraktik de unge på til at blive hjælpetrænere, trænere eller sætte gang i nye aktiviteter i idrætsforeningerne. En af de unge, der har taget træneruddannelsen, er Adam Molter Olesen, som går i 8. klasse på Frederiksberg Skole i Sorø.

”Jeg spiller selv fodbold 3-4 gange om ugen og syntes, det kunne være sjovt at være træner. Men jeg vidste ikke, hvordan man kom i gang, og derfor slog jeg til, da det blev et valgfag på skolen,” siger Adam Molter Olesen.

Han har været i praktik i Lynge-Broby IF og har også stået for aktiviteter for skolernes elever på skolernes motionsdag.

”Du lærer at strukturere træningen og være en god rollemodel. Det er vigtigt, for når du er træner, står du i orkanens øje og må træffe hurtige beslutninger. Fordi jeg var i praktik, har jeg fået nogle gode erfaringer, og jeg vil gerne være træner i fremtiden,” siger Adam Molter Olesen.

Skolerne kan se mange fordele i at tilbyde disse forløb for de unge. Det betyder, at skolen åbner sig for idrætsforeningerne og de omkringliggende samfund, og samtidig får de unge et blik for det at være træner

Steen Ulrik Hansen

Skolerne åbner sig

Med skolereformen blev skolerne forpligtet til at åbne sig for det omgivende samfund, herunder at samarbejde med idrætsforeninger. Ifølge Steen Ulrik Hansen, der er foreningskonsulent i DGI Midt- og Vestsjælland, har det øget skolernes interesse for I Front markant.

”Skolerne kan se mange fordele i at tilbyde disse forløb for de unge. Det betyder, at skolen åbner sig for idrætsforeningerne og de omkringliggende samfund, og samtidig får de unge et blik for det at være træner,” siger Steen Ulrik Hansen.

Som led i træneruddannelsen gennemgår de unge et praktikforløb i en idrætsforening, og målet er netop at ruste de unge til at blive frivillige hjælpetrænere eller trænere.

”Foreningerne er glade for flere unge frivillige. Men det kræver noget af foreningerne at tage imod de unge, for eksempel en mentor-ordning eller en anden form for støtte,” siger Steen Ulrik Hansen.

Flere fordele i at samarbejde

En undersøgelse, som DGI foretog i oktober, viste, at der er mange gode grunde til et godt samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen.

Idrætsforeninger, der samarbejdede med skolerne, var nemlig ikke så bekymrede for medlemsudviklingen. Til gengæld havde 30 procent af de foreninger, der havde aktiviteter for de 5-16 årige, oplevet, at deltagelsen på børne- og ungdomsholdene faldt.

I DGI Nordjylland oplever foreningskonsulent Claus Højen også en stigende interesse for at tilbyde valgfaget, som hjælper de unge på vej til at blive trænere eller ledere i idrætten.

”Vi kan mærke en øget interesse for mere samarbejde mellem skole og foreninger, og her passer I front godt ind. Med I Front får skolerne et valgfag, hvor eleverne tager vare for egen læring, og samtidig åbner skolen sig op mod lokalsamfundet,” siger Claus Højen.