Skytteforening var godt forsikret, men …

Uklarhed om, hvad der egentlig er løsøre, kan føre til en retssag, hvor foreningen nu også får brug for retshjælp.

Selv med en god løsøreforsikring kan man som forening komme i klemme i forsikringsselskabernes behandling og dækning af løsøre. Den klemme står Nykøbing Falster Skytteforening i lige nu, efter genopbygning af deres klubhus, som brændte ned til grunden i 2017.

Her får du foreningens dramatiske historie og skytteformandens anbefalinger:

Branden  

Klokken var cirka 13.30 en dag i august 2017, da Tønnes Koch, formand for Nykøbing Falster Skytteforening (NFS), blev ringet op.

”Der er ild i klubhuset,” lød beskeden.

Da Tønnes Kock ankom til matriklen, kunne han knapt se røg, men da brandmændene lidt senere slog hul i taget tog branden fart. Tolv timer senere stod kun en stump gavl og en sikret våbenboks tilbage. Til trods for en slukningsindsats fra 25 brandmænd, to brandbiler, stigebil og 5 vandvogne var det klubhus, som skytteforeningens medlemmer selv havde bygget, totalt nedbrændt. Foreningens kun otte år gamle hus var væk. 

”Det var forfærdeligt at opleve. Vores medlemmer har brugt tusindvis af timer på at bygge klubhuset, som blev indviet i 2009, og så går det hele op i røg,” siger Tønnes Koch. Hele foreningens 155 årige historie var væk, alt var væk billeder, pokaler, fane og protokoller.

Et klubhus efter bogen

Det 10 x 30 meter store træhus var bygget efter alle Skydebaneforeningens forskrifter. Tegningerne fandtes stadig, og foreningen var godt forsikret. Blandt andet havde NFS tegnet en løsøreforsikring hos Købstædernes Forsikring. Løsøreforsikringen er nemlig ikke en del af den kollektive forsikringsaftale, som DIF og DGI har tegnet hos Tryg.

Med tegninger og gode forsikringer så det ud til, at vejen frem mod genopbygningen var ligetil og uden store sten. Sådan så det ud, da politiet havde efterforsket brandtomten, og fundet ud af, at der ikke var tale om en påsat brand. Sådan så det også ud, da forsikringsselskabets udenlandske eksperter havde fastslået, at branden var opstået i en kortsluttet plæneklipper.  

”Og der stod jo en dunk med benzin ved siden af,” siger Tønnes Koch og tilføjer med et smil:

”Frem over skal vi have robotplæneklipper.”

Men selv om skytteformanden i dag kan glæde sig over, at klubhuset er genopbygget, har vejen dertil ikke været uden forhindringer.

Firmaer med ringe kendskab til krav

NFS ville gerne i gang hurtigt, så de sigtede på at bygge et klubhus, som det de havde, dvs. med en indendørs 15 meter bane, køkken, våbenboks, redskabs- og teknikrum og åbninger ud til de ti udendørs skydebaner, som de benytter i udesæsonen.

”Et arkitektfirma lavede udbudsmateriale, men det viste sig snart, at de ikke havde gjort sig de store tanker om, hvad en skydebane skal indeholde. Skydebaneforeningen har ellers en håndbog, som beskriver det hele i et letforståeligt sprog,” siger Tønnes Koch, og om foreningens involvering siger han:

”Vi var ikke involveret i udarbejdelse af udbudsmaterialet. Men vi har været med i hele byggeprocessen.”

Deltagelse i byggeprocessen har kostet Tønnes Koch og Tage Jensen, der var med til at bygge huset tilbage i 2009, op mod tusinde timer.

”Byggefirmaet havde sat sig lige så lidt ind i at bygge et klubhus til skytter. Det var faktisk kun linoleum på gulvet, der passede. Tage, der også arbejdede med byggeriet første gang, fik rettet mange fejl undervejs. Ved de større fejl måtte vi indkalde til møder. Det var en meget tung proces,” konstaterer Tønnes Koch.

Arbejdsfordeling, forsikring og finansiering

”Det stod klart, at forsikringsselskabet stod for råhuset. Løsøredelen skulle vi tage os af, altså skydeskiver, køkkeninventar, borde, stole, indretning af våbenboks og så videre. Det var vores opgave,” siger Tønnes Koch.

I hele forløbet havde skytteforeningen fået at vide, at de var rigeligt dækket i forhold til løsøre, og selv valgte de at holde igen med nogle af nyindkøbene. 

Men da forsikringsselskabet er færdig med deres del af byggeriet (bygningsdelen), kommer overraskelsen. Selskabet meddeler foreningen, at den har brugt 500.000 kroner mere på løsøre, end den er forsikret for.

”Det bunder i, at da de sendte udbudsmaterialet, var ventilation og varmedelen med i udgifterne til råhuset. Det var naturligt,” siger Tønnes Koch og tilføjer:

”Men når der er tale om ”erhverv” hører ventilation og varme ikke med til bygningen. Foreninger regnes som ”erhverv”, fordi de har et CVR-nummer, og så gælder andre regler.”

Idrættens forsikringer

Idrættens forsikringer  er en fælles aftale, som DIF og DGI har tegnet hos Tryg blandt andet på vegne af organisationernes medlemsforeninger. Den kollektive aftale indeholder fem forsikringer:

  • En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring
  • ansvarsforsikring
  • retshjælpsforsikring
  • rejseforsikring
  • psykologisk krisehjælp

Hvis foreningen derudover ønsker dækning af løsøre, svindel, bygninger eller transport, skal man tilkøbe en forsikring. 

Brug for retshjælp

 ”Vi skulle gerne ud af dette uden at gældsætte foreningen,” siger Tønnes Koch, der er uforstående overfor, at de først får besked om ændringen efter, de har sat indkøb af nyt løsøre i gang.

”Først to måneder efter, at løsøretaksator meddeler os, at vi kan sætte arbejdet i gang, meddeler han, at vi har overskredet forsikringssummen. Så han vil ikke betale,” fortæller Tønnes Koch.

Fra at være godt forsikret, er foreningen nu underforsikret, fordi forsikringsselskabets bygningstaksator har glemt at meddele løsøretaksator, at ventilation og varme skal dækkes af løsøreforsikringen.

”Vi står der, hvor vi ikke kan komme længere selv. Derfor har vi brug for den retshjælp, som vi kan få gennem Idrættens Forsikringer. Vi skal have fundet en advokat, der har styr på forsikring,” siger Tønnes Koch.

Nykøbing Falster Skytteforening er i gang igen, men har måttet søge lån i Skydebaneforeningen.

”Det er de penge, vi skal slås med forsikringen om. Vi kan ikke bære at have for mange lån.”

Skytteformandens råd

Tønnes Koch, formand for Nykøbing Skytteforening har følgende råd til andre foreninger:

”Husk at kigge jeres policer igennem jævnligt. Tjek hvad er løsøre og hvad er bygning, og regn med nyværdi. Det er vigtigt at få sat de rigtige summer på de ting, man har. Vi kan for eksempel ikke gå ud og købe så mange brugte våben. En forhøjelse på 500.000 kroner i løsøredækning er småting i forhold til at risikere at lukke foreningen.”