Stor glæde i fitnessforeninger efter afgørelse i Ankestyrelsen

I flere år har fitnessforeninger i Silkeborg Kommune været i venteposition, for kommunen tøvede med økonomisk støtte. En ny afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at kommuner gerne må støtte fitnessforeninger, og Silkeborg Kommune vil nu se på sagerne igen.

Kommuner må gerne støtte fitnessforeninger, fastslår Ankestyrelsen. Det vækker glæde i FK Fitness og Funder GF i Silkeborg Kommune, der har ventet i flere år på støtte. Foto: Sjort (arkiv)

”Jaaaeh. Yes. Hvor er det godt.” Der lyder et meget begejstret råb fra Merete Fenger fra FK Fitness, da DGI fortæller hende, at der nu er kommet en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Sagen i Ankestyrelsen handler egentlig om Faaborg-Midtfyn Kommune, men den har også haft betydning i Silkeborg Kommune.

I tre år har FK Fitness ventet på svar fra Silkeborg Kommune på en ansøgning om tilskud til foreningsfitness i Kragelund Hallen. Og Funder GF, der gerne ville starte et nyt foreningsfitnesscenter, har været i venteposition siden 2019.

Begge foreninger har Silkeborg Kommune fået at vide, at før der kom en afgørelse, kunne kommunen ikke give tilsagn om støtte.

”Jeg har hele tiden sagt, at vi har krav på støtte, fordi vi er en almennyttig forening. Men ingen kunne sige, hvor lang tid det ville tage, før afgørelsen fra Ankestyrelsen kom. Det er næsten fire års kamp, men det viser, at det kan betale sig at kæmpe, og nu kan historien få en lykkelig udgang,” siger Merete Fenger, der er instruktør i FK Fitness og bl.a. står for fondsansøgninger. 

Afgørelsen i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har i næsten tre år behandlet en klage fra en privat fitnessudbyder over Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til foreninger med fitness og til faciliteter med fitness.

I Ankestyrelsens afgørelse afvises klagen. Der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag, idet kommunen har ikke gjort noget forkert ved at støtte foreningsfitness.

Det er helt inden for lovens rammer, når en kommune støtter foreninger og almennyttige selvejende institutioner, der tilbyder fitnessaktiviteter i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Silkeborg Kommune kigger på fitness-ansøgningerne igen

Da DGI’s magasin Udspil skrev om sagen i 2020 sagde Johan Brødsgaard, formand for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, at kommunen gerne ville støtte fitnessforeningerne, men at der skulle være en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Nu viser det sig, at politikerne i Silkeborg uanset afgørelsen er klar til at behandle ansøgningen fra FK Fitness igen.

”Foreningen har ventet lang tid på en afklaring, og det er ikke tilstedeligt. Derfor har Økonomiudvalget bedt om, at Kultur- Fritids- og idrætsudvalget tager sagen op igen, og derfor skal vi behandle sagen i løbet af de kommende måneder,” siger Johan Brødsgaard.

Udvalgsformanden bifalder dog, at der nu er kommet en afgørelse fra Ankestyrelsen, om at det er inden for lovens ramme, når kommuner støtter foreninger med fitness.

”Det er fint. Det gør, at vi ved, at de lokale sager ikke efterfølgende bliver indklaget. Så vi kan give støtten uden at sagerne skal trække i langdrag,” siger Johan Brødsgaard.

Funder GF har også ventet

I Funder GF mener Karsten Skov, der er formand for fitnessafdelingen, at sagen allerede har trukket rigeligt i langdrag. Foreningen har haft en ansøgning om støtte til et nyt foreningsfitnesscenter liggende siden sommeren 2019.

”Det har været en syltekrukke, og vi er så trætte af, at der ikke sker noget. Der var stor opbakning her i Funder til et foreningsfitnesscenter, og det er bedst for alle, at der kommer noget aktivitet. Men nu håber jeg da bestemt på fremdrift og på at høre nyt fra Silkeborg Kommune,” siger Karsten Skov. 

Foreningens plan var at starte fitness op i januar 2020 i en kælder, hvor der ville være plads til 200 medlemmer. Men kommunens tøven satte projektet i venteposition, og i mellemtiden er der planer om en ny hal i Funder.

”Planen er helt sikkert, at vi skal have et fitnesscenter som en del af Funder GF. Nu skal vi have et bestyrelsesmøde og se, hvad der er den bedste løsning. Det kan være, vi skal tænke nyt i forhold til de oprindelige planer. Men jeg har nærmest givet op, mens jeg har ventet på kommunen,” siger Karsten Skov.

DGI har tidligere beregnet, at der er et potentiale på omkring 800 fitnessmedlemmer, og samtidig er Funder er et område, hvor der bygges meget nyt, og befolkningstallet stiger.

Kommunens tøven har været et benspænd

I FK Fitness kunne foreningen starte op uden kommunal støtte takket være en række lån. Nu er der 250 medlemmer, som dog må holde corona-pause i øjeblikket. Men kommunens tøven har været en udfordring, der har krævet mange timers arbejde blandt de frivillige. 

”Kommunens tøven har virkelig været et benspænd for os. Vi kunne starte med fitness, fordi vi fik nogle lån, men vi har ikke kunnet sætte gang i alle de aktiviteter, som medlemmerne ønskede. Og den manglende støtte fra kommunen har også gjort det svært for, når vi for eksempel skulle søge fonde,” siger Merete Fenger.

Sagen har principiel betydning

DGI har gennem hele forløbet undret sig over Silkeborg Kommunes ageren i sagen og påpeget, at det ikke var rimeligt, at kommunen afventede Ankestyrelsen afgørelse. Derfor er DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen glad for, at Silkeborg Kommune nu er klar til at tage sagerne op igen.

”Det er virkelig godt, at de foreningens ledere og frivillige nu kan komme videre med deres planer. Fitness kan være med til at trække nye målgrupper ind i foreningen, og det er altid prisværdigt, når der sættes nye initiativer og aktiviteter i gang. Så meget desto mere er det ærgerligt, når gode ideer bremses unødigt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også artiklen: Ny afgørelse slår endnu engang fast, at kommuners støtte til foreningsfitness er lovlig 

Hun peger på, at sagen fra Ankestyrelsen har principiel betydning, fordi den slår fast, at det er inden for lovens rammer, når kommuner støtter foreningsfitness. Afgørelsen er i øvrigt helt i tråd med en række andre afgørelser.

”I DGI har det hele tiden været vores klare holdning, at der ikke skal være skyggen af tvivl om, at foreningsbaserede fitnesscentre kan og bør støttes af kommunerne. Idrætsforeninger med fitness skal ikke behandles anderledes end andre idrætsforeninger. Derfor er vi meget tilfredse med afgørelsen fa Ankestyrelsen,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.