Styrk jeres træningstilbud udendørs

Vi vil motionere ude, siger flere og flere danskere, og foreninger begynder at tilbyde udendørs træning for borgere og medlemmer.

Parkeringspadsen skal omdannes til tre aktivitetsarealer uden for hallen af Mariager IK Foto: DGI

"Vi mærker, at flere af vores medlemmer gerne vil ud at træne," siger Inge von Essen, formand for Horne GF i september-nummeret af Udspil.

Derfor har foreningen etableret et udendørs motionstræfpunkt nær hallen, så borgere, selvorganiserede motionister og foreningens medlemmer kan mødes og træne beachvolley, løb, kroket og udendørs fitness.

På den måde kommer Horne GF en ny tendens i møde, som Idrættens Analyseinstitut peger på i den seneste undersøgelse af danskernes sports- og motionsvaner:

54 procent af de voksne kvinder og 57 procent af de voksne mænd svarer, at de træner eller motionerer i naturen eller i parker. Hvis vejene tælles med, er tallet endnu højere.

Gode mødesteder

Derfor siger Jens Troelsen, professor og forskningsleder ved Active Living ved Syddansk Universitet:

"Er aktiviteter og faciliteter ude appellerende og let tilgængelige, bliver de brugt."

Han tilføjer:

"Tag udgangspunkt i, hvor folk bor og udnyt mulighederne i nabolaget, for eksempel en skråning til at bygge en aktivitetsbane på."

Oliver Vanges, udviklingskonsulent ved Lokal og Anlægsfonden, peger på en anden vigtig ting:

"Der skal være mulighed for ly, læ og ophold. Er der det, er der også en åben mulighed for at møde hinanden socialt - hvis stedet er placeret i nærheden af hallen eller steder, hvor der der kommer mange mennesker".

6 tip til udemotion

Jens Troelsen, der leder Active Licving ved SDU giver sine bud på det, en forening kan gøre for at fremme bevægelse uden for hallen:

 1. Skab mødesteder, hvor folk fra forskellige aktiviteter kan ses, starte og slutte på en løbetur, dyrke udendørs fitness og tage rekvisitter fra en grejbank.
 2. Tænk mere i aktiviteter i uderummet end i idrætsdiscipliner.
 3. Omdefinér jeres tankesæt og tænk i tæt samarbejde på tværs af afdelinger og med den lokale skole og institution.
 4. Byg aktivitetstilbud på de arealer og naturattraktioner som en skråning eller parkeringsplads, der er ved hallen.
 5. Sørg for et organisatorisk set up bag udefaciliteterne med for eksempel en instruktør hver anden uge til at introducere folk til at bruge dem.
 6. Etablér en grejbank, en rekvisitkasse mv. og gør dem let tilgængelige for medlemmer og borgere.

5 råd til udemotion

Oliver Vanges, udviklingskonsulent ved Lokale og Anlægsfonden, giver sine bud på det, en forening kan gøre for at fremme bevægelse uden for hallen.

 1. Spørg medlemmer og borgere, hvad de ønsker af udefaciliteter.
 2. Spørg de unge trænere, hvilke tilbud de mener vil være efterspurgte. de er gode til at lægge traditionerne på hylden.
 3. Hav modet til at åbne for nye og anderledes typer aktiviteter.
 4. Anvend de nære arealer og byg selv faciliteter med lokal arbejdskraft.
 5. Giv stedet en Facebook-side og meddel træning og events dér.