Styrk trivslen i foreningen ved at fokusere på mental sundhed

Sætter ledelsen fokus på det gode fællesskab, kan den gøre det sjovere at være i foreningen

Familiemedlemmer skaber mental sundhed ved at følge løber i mål Foto: Lars Hübertz

Frivillige af alle slags kan finde mere mening i at være aktive i deres forening. Medlemmer kan få glæde af en bedre stemning i foreningen.

Lagt sammen vil de to ting styrke trygheden i at være i en forening, hvis den bevidst arbejder med at skabe mental sundhed.

”Sådan vil virkningen være i en forening, hvis bestyrelsen sætter fokus på meningsfyldte fællesskaber,” lyder det fra Hanna Christensen, projektleder i DGI Storkøbenhavn for ABC for Mental Sundhed.

Sjovere at være i foreningen

ABC for Mental Sundhed er det første evidensbaserede projekt, der viser, hvad man skal gøre for at øge sin mentale sundhed, nemlig:

 • A for act: Gør noget aktivt
 • B for belong: Gør noget sammen
 • C for commit: Gør noget meningsfyldt

”Det motto skal være med til at sætte fokus på øget trivsel i idrætslivet. Trivsel forstået som en inkluderende kvalitet, et fristed for alle, der er med i foreningen,” fortæller Hanna Christensen.

Ved at være bevidst om at skabe det, vi kalder mental sundhed, kan en ledelse og trænere bruge det til at styrke og udvikle foreningskulturen

Hanna Christensen, projektleder for ABC for Mental Sundhed

Formulér sundhed i ord

Om formålet med at drage begrebet mental sundhed ind i en forening, siger Hanna Christensen:

”Det er, at en forening gør det klart for alle, hvordan den praktiserer mental sundhed. Den kan pege på det vigtige sociale aspekt i f.eks. at gå i fælles bad efter træning, snakke sammen over kaffe eller en vand i cafeteriet og lignende.”

I hendes øjne kan foreningen vinde ved at fokusere på det, idrætten kan bidrage med ud over den fysiske træning.

Gå konkret til værks

Skal begrebet mental sundhed få en reel effekt i foreningen, bør ledelsen gå direkte til værks.

Hanna Christensen nævner en række initiativer, der på én gang kan styrke fællesskabet og øge bevidstheden om mental sundhed:

 • Lancér nye aktiviteter som cykelhold for seniorer, hvor det sociale i fokus, ikke aktiviteten
 • Udvid målgruppen for en aktivitet ved at sætte fokus på mental sundhed. F.eks. kan man lave en opbakkerzone den sidste km af et løb, hvor en løbers familie kan stå og heppe og løbe med den sidste km i mål
 • Sæt fokus på, hvordan foreningen tager imod nye medlemmer, hvordan tonen er til træning, hvordan frivillige bliver anerkendt, er der plads til voksne nybegyndere i foreningen? Tilbyd nye medlemmer at tage en ven med til en træning

Det betyder mental sundhed

Ifølge WHO er mental sundhed ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet”.

En følelse af at høre sammen

Idrætsforeninger rummer i deres kerne langt hen ad vejen mental sundhed forstået som tillid, tryghed og positive fællesskaber.

"Men tag ikke for givet, at den kerne bare er der. Ved at være bevidst om at skabe det, vi kalder mental sundhed, kan en ledelse og trænere bruge den til at styrke og udvikle foreningskulturen," forklarer Hanna Christensen.

Hun tilføjer:

”På den måde kan mental sundhed give flere en følelse af at høre sammen."

Bestyrelsen kan holde sig selv til ilden

Vil en bestyrelse styrke fællesskabet i sin forening, kan den starte med at åbent at drøfte, hvordan den kan fremme mental sundhed.

Hanna Christensen giver flere bud på, hvordan det kan ske, så bestyrelsen lever op til sit lederansvar:

 • Drøft hvorfor I gør som I gør. Hvordan skaber aktiviteterne mental sundhed - gør kajakroning det fordi roeren slipper hverdagen og nyder naturen?
 • Drøft hvilke mål foreningen har. Skal fokus på inklusion i fællesskabet øges? Skal fokus på den gode modtagelse, anerkendelse af frivillige eller den gode og rare tone i foreningen styrkes?
 • Beskriv mental sundhed i en velkomstpakke til nye medlemmer
 • Hvilken type trænere hyrer I? Er trænerne gode til at skabe et fællesskab for deltagerne?
 • Formulér nogle punkter, en trivselspolitik eller udvælg nogle trivselsambassadører, der sætter fokus på måden at være sammen i foreningen
 • Drøft hvordan I løbende kan gøre trænere og medlemmer bevidste om mental sundhed

Et styrket fællesskab

Mental sundhed må ikke bare være abstrakte overvejelser og gode hensigter, pointerer Hanna Christensen.

Begrebet skal leves ud med konkrete handlinger.

”Refleksionen kan være ”hvad får vi og vores medlemmer ud af at fokusere på mental sundhed?”. Svaret kan være ”et bedre fællesskab, de får lyst til at være en del af”, siger hun.

Mulighed for flere medlemmer

Hanna Christensen mener, at udviklingslystne foreninger kan vinde ved at bruge mental sundhed bevidst.

”De kan skabe en bedre stemning i foreningen og tydeligt vise, at det er hyggeligt at komme dér som en grundkultur, der er uafhængig af den enkelte person.”

”Det vil øge muligheden for at få flere medlemmer og frivillige,” spår hun og tilføjer:

”Begrebet er også et, som mange kommuner bruger og arbejder med. Det er en stor fordel at snakke ”samme sprog” som dem, hvis man vil samarbejde.”

Meningsfyldt for den enkelte

Konceptet for ABC for Mental Sundhed kommer oprindeligt fra Australien.

Både dér og her i landet peger det på værdien i, at bl.a. idrætsforeninger tager velfærdsopgaver på sig.

”Når op mod 400.000 mennesker i Danmark tager antidepressiver er der et klart behov for at styrke danskernes mentale sundhed,” slår Hanna Christensen fast som projektleder for feltet i DGI Storkøbenhavn.