Sådan skal kommunens rolle være i et trekantsamarbejde

Der er behov for, at kommunerne indtager en mere koordinerende rolle end tidligere, mener KL-udvalgsformand.

Kommunerne skal være endnu bedre til at støtte foreningslivet og de frivillige kræfter, end de er i dag. Det siger Johan Brødsgaard, kultur- og fritidsudvalgsformand i Silkeborg Kommune for Radikale Venstre.

Et af de steder, hvor der er plads til forbedring, er inden for ’åben skole’. Selvom der er gået knap ti år siden folkeskolereformen, har skoler og foreninger ikke fundet hinanden i tilstrækkelig grad.

"Åben skole er et godt eksempel på, at der er behov for, at kommunerne indtager en mere koordinerende rolle end tidligere. Det er en stor opgave for den enkelte skole, og det kan være svært for foreningerne at vide, hvordan de skal byde ind.”

Som formand for kultur-, plan- og erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening, ser Johan Brødsgaard også en gennemgående udfordring med frivilligheden i alle landets 98 kommuner.

”Vi oplever, at der bliver færre og færre frivillige på kulturområdet, uanset om det er at arrangere en festival eller være træner i en idrætsforening."

"Og det er et kæmpe problem, måske ikke lige nu, men når de nuværende trænere og ledere takker af, så risikerer vi, at mange foreninger må droppe nogle af de aktiviteter, de har i dag,” siger han.

Fej de administrative byrder af vejen

Derfor skal kommunerne være med til at feje så mange administrative byrder af vejen som muligt.

”Noget så simpelt som at arrangere en byfest kan blive en uoverskuelig opgave, når det at sætte telt op kræver byggetilladelse. Jeg så helst, at mange af de krav og tilladelser forsvandt. Det arbejde satte den tidligere kulturminister også i gang, men indtil vi får ryddet op i de ting, så skal vi i kommunerne hjælpe med at gøre det lettere for de frivillige.”

Mange af de oplevelser, man som borger kan få i sin kommune, er i høj grad drevet af foreninger og frivillige, påpeger Johan Brødsgaard. 

”Uanset om det er korsang for demensramte eller gåture for kræftsyge, så giver det noget at være i fællesskab med andre. Der skal vi i kommunerne i højere grad tænke foreninger og de frivillige ind.”

"Grundlæggende er landets kommuner interesseret i, at borgerne er aktive, uanset om det er bevægelse eller anden folkeoplysende aktivitet. For sunde og glade borgere kan nærmest måles i kroner og ører," siger Johan Brødsgaard.