Test jeres roller, og få bestyrelsen i form

Test bestyrelsens forskellige typer, og brug det som et redskab til at optimere, hvordan gruppens medlemmer bedst fungerer og præsterer i fællesskab.

Hvem er du? Er du til samarbejde, fællesskab og enighed om det, der skal besluttes? Eller går du målrettet efter resultater? Måske er du snarere typen, der tænder på idéer og visioner – eller orden i bilag, regnskaber og rapporter?

Et er sikkert: Du er som enhver anden. Uden tvivl bedre på nogle områder og dårligere på andre. Men den ene type karaktertræk er ikke nødvendigvis bedre end den anden.

Dyrk forskellige egenskaber 

Forskellige egenskaber er godt i et team. 

Søger foreningen efter en leder, der på én gang kan skære igennem og sørge for at alle får indflydelse? Være fleksibel og håndfast? Sprængfyldt med idéer med sans for små detaljer? Så skal du lede længe! Men at sammensætte et team, der tilsammen fylder hele rolleregistret af egenskaber, kan være vejen.

Den uformelle rollefordeling

I en bestyrelse er der som på ethvert andet hold i foreningen både en formel og en uformel rollefordeling. Vi læner os op ad den britiske forsker Raymond Meredith Belbin, der kalder de formelle roller for funktionelle roller og de uformelle for teamroller.

En rigtig fordeling af teamroller er mindst lige så vigtig for holdets eller bestyrelsens evne til at opnå succes, som fordelingen af de funktionelle roller som formand, kasserer og sekretær. 

Test med 4 teamroller

Tag en snak om hvem I er i bestyrelsen

En test er ikke afgørende for at en bestyrelse kan sætte ord og fokus på rollefordelingen. I kan også tage en snak, hvor I sætter svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan ser rollefordelingen ud hos jer?
  • Hvilke roller har I i bestyrelsen?
  • Hvilke roller mangler?
  • Hvordan sikrer I en god opgaveløsning fremove

DGI arbejder med en enkel model i sit ledermateriale, der opererer med fire teamroller:

  1. Fornyeren
  2. Ordensmennesket
  3. Den resultatorienterede
  4. Medmennesket

Bruger du de fire typer som udgangspunkt for en test, kan du snuse til, hvad det vil sige at komme i form med bestyrelsen - at finde sin rolle i teamet. 

Scorer alle lavt på ordensmennesket, har I måske brug for hjælp til at få struktur på bestyrelsesarbejdet. Er I en gruppe af fornyere? Eller er der ikke en eneste af slagsen? Så er det måske også værd at se sig om efter inspiration fra nye typer i bestyrelsen. 

Læs mere: Få overblik med en bestyrelsesmappe 

Modellen er god til at få overblik over stærke og svage sider i en bestyrelse. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en psykologisk test. Den beror udelukkende på, hvordan I selv bedømmer jeres eget arbejde. Risikoen er derfor, at man svarer, som man helst ser sig selv. Men man kan supplere testen med at lade medlemmerne svare på, hvordan de betragter hinanden. Det kan aflive myter – men også puste til uenigheden! 

Testen kan ikke stå alene

Testen kan ikke stå alene. Samtalen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter testen er mindst lige så vigtig. Den kan give et fingerpeg om sammensætningen i gruppen og sætte fokus på medlemmernes interpersonelle samspil.