Trend: Frivilligt arbejde for mange milliarder

Rapport viser, at danskerne hvert år bruger timer, der svarer til 51.000 fuldtidsstillinger på frivilligt arbejde i idrætsforeningerne. Det udgør en værdi på op mod 17 milliarder kroner.

Træner for gymnastikhold og løbehold. Planlægning af fastelavnsfest. Vedligeholdelse af hjemmesiden. Og udvalgsmøder.

Listen over de opgaver, Michael Thomson har i Sandved Tornemark Idrætsforening i Sydsjælland, er lang. Og tidskrævende. Hver uge bruger han mindst ti timer om ugen på frivilligt arbejde.

”Jeg synes egentlig bare, det er meget hyggeligt at være frivillig. Da jeg flyttede til byen for seks år siden, kendte jeg ikke et øje. Nu er mit netværk kæmpestort. Og så er det sjovt at se, når noget lykkes. For eksempel er vi lige startet op med kajak, og der er allerede 16, der har meldt sig,” fortæller Michael Thomson.

Se tv-indslag med Michael Thomson vist på TV2 Øst

Overraskende stor værdi

Michael Thomson er langt fra alene om at udføre frivilligt arbejde.

En rapport fra 2013, som professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet har udarbejdet for DGI, sætter for første gang siden 1992 tal på omfanget og værdien af det frivillige arbejde i idrætten. Og det er overraskende store tal.

Rapporten viser, at frivilligt arbejde i idrætten svarer til 51.000 fuldtidsstillinger. Eller mellem 12,7 og 17 milliarder kroner, afhængig af hvilke tal man tager udgangspunkt i. Det svarer til knap en procent af bruttonationalproduktet. Og hvert år bruger en halv million danskere en god del af deres fritid på at være frivillige håndboldtrænere, stævneledere og bestyrelsesmedlemmer i en idrætsforening.

DGI’s formand, Søren Møller, kalder de store tal bemærkelsesværdige.

Rapporten viser, at frivilligt arbejde i idrætten udgør en imponerende stor værdi for det danske samfund. En halv million danskere er frivillige i idrættens verden, og derfor er der behov for, at samfundet bakker op om idrætten på alle mulige måder.

Søren Møller, formand for DGI

Antallet af frivillige stiger

Rapporten sammenholder en række tidligere undersøgelser. De har vist, at danskerne i snit arbejder frivilligt i idrætten 127 timer om året, mens andre tal viste 170 timer. Og selvom mange idrætsforeninger synes, at det er svært at rekruttere nye frivillige, især til de tungere poster som formand og kasserer, så ser det ikke ud til, at det er blevet vanskeligere at finde frivillige. I den seneste undersøgelse fra 2010 svarer de fleste foreninger faktisk, at de har flere frivillige nu end fem år tidligere.

Lav en strategi for tiltrækning

I rapporten anbefaler Bjarne Ibsen, at foreningerne laver en strategi eller en plan for, hvordan de skal tiltrække og motivere frivillige.

Foreningerne opfordres til at kigge indad og gøre sig attraktive. Undersøgelserne viser nemlig, at det ofte er den måde, foreningerne fungerer på, der gør det svært at finde frivillige.

Læs mere: 4 vigtige trin: tiltrækning af nye frivillige

Et mega højt tal

Da Jesper Holbøll sagde ja til at blive formand for ØBG Silkeborg, var det vigtigt for ham, at opgaverne var delt ud. Foreningen har en decentral struktur, hvor afdelingerne blandt andet selv styrer økonomien. Derfor viser Jesper Holbølls kalender, at han trods rollen som hovedformand i snit kun bruger to timer om ugen på det frivillige arbejde.

”Jeg er en ganske almindelig forælder, der har taget opgaven på mig, og jeg kunne bruge meget mere tid på det her, for eksempel i forhold til sponsorater. Men det er vigtigt for mig, at jeg ikke drukner. Min fornemmeste opgave er at have de overordnede strukturer på plads og sikre, at afdelingerne støtter hinanden,” siger Jesper Holbøll.

Da han hører, at det frivillige arbejde i idrætten samlet set har en værdi af op til 17 mia. kr., bliver han overrasket.

”Det er et mega højt tal. Det siger noget om, hvor vigtigt det frivillige arbejde i idrætsforeningerne er. Alligevel kan vi for eksempel se, at vi bliver presset i de kommunale tilskud, for Silkeborg Kommune har halveret tilskuddet pr. medlem. Det betyder, at frivilligt arbejde ikke kun er glæde, men at vi skal tænke mere og mere i økonomi,” vurderer formanden.

Læs mere: 4 farlige myter om frivillighed