Trepartsamarbejde mellem forening, skole og kommune

Unge i den lokale klub serverer fleksibel undervisning for områdets skoler – og kommunen giver støtte til undervisning og administration.

OBVK-instruktørerne får omkostningsgodtgørelse, når de underviser (arkivbillede) Foto: Bent Nielsen

Tirsdag morgen står Line og Berglind fra Odense Beachvolleyklub (OBVK) klar til at tage imod 4. b fra Dalumskolen. Eleverne ankommer, smider med det samme skoene og styrter ud på de seks beachvolleybaner, der udgør rammen for dagens idrætsundervisning.

Lyttende og klar fra start

Line kalder eleverne sammen, fortæller om dagens program, og eleverne lytter opmærksomt til beachvolleyinstruktøren, som spørger dem, om de kan huske et slag fra sidste gang. Straks ryger 15 fingre i vejret, og eleverne begynder at snakke i munden på hinanden.

De er engagerede og klar fra start. Man fornemmer, at de har stor respekt for de to instruktører.

”Altså, det er meget sjovt, når de er rigtig gode til det. De er jo landsholdsspillere. Så vi kan lære rigtig meget. Det er meget fedt,” siger en af eleverne i et senere interview.

Trepartssamarbejdet

Artiklen er et sammendrag af en samarbejdet mellem forening, skole og kommune. projektet Du kan læse hele beskrivelsen, som er en  del af Skole og foreningsliv i bevægelse her.

Idé med løn fra kommunen

Det var folkeskolereformen, der fik OBVK til at udarbejde et tilbud til kommunens skoler.

Klubben fandt en ansvarlig kontaktperson og instruktører. De fleste er studerende, der spiller i klubben og de bruger lønnen – eller omkostningsgodtgørelsen - som tilskud til stævnedeltagelse. Lønnen får de gennem støtte fra kommunen, hvor hver skole kan få tilrettelagt et forløb på det antal gange, der passer skolen.

Gevinst og udbytte

Under en serveøvelse har en pige svært ved at få bolden over nettet. Berglind, den ene instruktør, opfanger hurtigt problemet og viser roligt pigen, hvad hun kan gøre bedre. Efter kort tid lykkes det eleven at serve rigtigt, og hun fortsætter med at øve, efter at OBVK-instruktøren er gået videre.

Det er et vigtigt formål, at de unge får en aktiv fritid. Altså, at de laver noget andet og er en del af andre fællesskaber end skolens

Martin, koordinator på Dalum Skole

Det er tydeligt, at det har en positiv effekt på elevernes engagement, at de to beachvolleyinstruktører overtager undervisningen for en dag.

”Jeg har i hvert fald lært ret meget af det. Jeg har lært mange ting om volley, som jeg ikke vidste noget om i forvejen, ” siger en elev.

Midler fra kommunens idrætspulje

Bent Juhler, bestyrelsesformand i OBVK, fortæller, at klubben søgte midler i den idrætspulje, som Odense kommune har til projekter i skoleregi. Det betyder, at deres instruktører får en omkostningsgodtgørelse. Det var vigtigt for dem, at økonomi ikke skulle spille en rolle for skolernes deltagelse.

Samarbejdsaftale

Både i OBVK og på Dalumskolen er der en koordinator, der varetager samarbejdet, og de to har forud for samarbejdet indgået en dialog om rammer og forventninger til hinanden.

”Vi har lavet en samarbejdsaftale, hvor vi har aftalt, at vi skal have en telefonisk eller mailkontakt mellem vores koordinator, vores instruktører og skolens underviser, så vi, inden undervisningen går i gang, får afstemt, hvad der skal ske med de elever, der kommer. Så der er en høj grad af forventningsafstemning,” siger Bent Juhler.

Den løbende kontakt mellem de involverede parter i samarbejdet giver tryghed for lærere og instruktører.

Klar rollefordeling

I begyndelsen af første lektion afstemmer læreren med instruktørerne, at de tager sig af det faglige indhold i undervisningen, så læreren kan koncentrere sig om at holde styr på tropperne og træde til, hvor der er brug for hjælp. Det var en hjælp for volleyball-eksperterne:

”Det er beroligende, at læreren går rundt blandt os, for det kan tit være hårdt for os at funde ud af, hvordan man håndterer de forskellige situationer, der kan opstå,” siger Line fra OBVK.

Den klare rollefordeling skaber således mulighed for, at instruktørerne kan fokusere på den faglige del af undervisningen. Det forbedrer elevernes mulighed for at få stort udbytte af undervisningen.

Sjov sport

Det overordnede formål er, at eleverne skal have en god oplevelse og gå fra undervisningen og tænke ”Den sport var sjov, jeg vil gerne prøve lidt mere.”

OBVK vil gerne have flere spillere i deres ungdomsafdeling og håber, at samarbejdet med skolerne kan bidrage til det. Det stemmer godt overens med skolens må.

Martin, som er koordinator for samarbejdet på Dalumskolen, siger:

”Vores tanke er at etablere samarbejde med forskellige foreninger, sådan at eleverne ser idræt og anden sport med lidt andre øjne, end det vi lige kan tilbyde. Det er et vigtigt formål, at de unge mennesker får en aktiv fritid. Altså, at de laver noget andet og er en del af andre fællesskaber end skolens. Fordi det er for sårbart, hvis man kun har skolen som det eneste fællesskab. Især hvis man er en perifær deltager i det.”

Og for Martin er det ligegyldigt, i hvilken forening eller i hvilket regi, børnene oplever forskelligheden. Bare de stifter bekendtskab med foreningslivet.

Flere erfaringer med samarbejde mellem skole og forening