Udsigt til mindre bøvl og gebyrer

Skytteformand til DGI's årsmøde: Bankgebyrer er en bombe under foreningerne. Både DGI-formand og kulturminister stillede på årsmødet lempeligere gebyrløsninger i udsigt.

”I skal vide, at vi har en proces i gang for at finde den rette balance i (hvidvask, red.) reglerne,” sagde kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i sin tale til DGI's årsmøde.

16,1 millioner kroner om året. Så stor er regningen til landets 11.000 idrætsforeninger på bankgebyrer som følge af hvidvaskreglerne – i hvert tilfælde, hvis man skal tro det regnestykke, som Erik Madsen fra skydeudvalget i DGI Midtjylland havde med, da DGI holdt  årsmøde i København den 6. november.

Læs også: Bankgebyrer presser små foreninger

Gebyrer varierer

Der er store forskelle i de gebyrer bankerne opkræver hos foreninger. Netmediet Altinget udarbejdede i efteråret 2020 er prissammenligning. Se Altingets undersøgelse i Få hjælp til at finde en billig bank - og vær OBS på, at priserne kan være ændret i dag.

Fra talerstolen gjorde Erik Madsen rede for sit regnestykke.

”Det er sådan i dag, at hvis I vil se en ophidset kasserer, så skal I bare nævne bankgebyrer,” sagde Erik Madsen og tog afsæt i de 1.400 kroner, som Foreningen Norden i Karup årligt må hoste op med til deres bank.  

”Med 11.534 foreninger, som betaler omkring 1.400 kroner i gebyrer om året, giver det 16.147.000 kroner. Det er godt nok mange medlemskontingent-kroner, der går til gebyrer,” sagde Erik Madsen.

Udgiften på 16,1 millioner gebyrkroner gælder alene idrætsforeninger. Medtages landets mange andre foreninger – spejdere, velgørende foreninger, hobbyforeninger m. fl. – i regnestykket, vokser beløbet betragteligt. I alt 140.000 millioner anslog Erik Madsen med afsæt i, at vi i Danmark har i omegnen af 110.000 foreninger.

Rammer de forkerte

Baggrunden for bankernes gebyropkrævninger er udgifter til det administrative arbejde, som er forbundet med at registrere oplysninger som følge af hvidvaskloven.

”Men hvem er det så, der har de her sager (om hvidvask, red.)” spurgte Erik Madsen fra talerstolen og svarede selv:

”Det er foreningen Loyal to Familia, som er blevet forbudt. Og så er det bankerne selv.”

Situationen er ”en bombe under foreningerne,” sagde Erik Madsen.

”Og altså også en bombe under fremtidens foreninger. Små foreninger med få medlemmer og en lille kassebeholdning kommer aldrig i gang, og nye aktiviteter i nye foreninger bliver slået ned allerede fra starten på grund af bankernes gebyrer.”

En opgave for idrætsorganisationer og ministerier

Med gebyrerne har kasserere i landets foreninger fået sig en ekstra opgave. 

Læs også: Der må være en bagatelgrænse

”Jeg kan se, at kassererne jagter eller søger banker med billige gebyrer. Men det er ikke kassererens job. Det er en opgave for idrætsorganisationerne og for Kulturministeriet og i samarbejde med Erhvervsministeriet,” sagde Erik Madsen.

DGI-formand Charlotte Bach Thomassen var helt enig med Erik Madsen fra Midtjylland:

”Hver en kasserer får grå hår over at skulle hælde penge ned i bankernes konti. 16 millioner er jo en slat, som vi kunne få rigtig meget ud af i det frivillige foreningsliv,” sagde Charlotte Bach Thomassen og forsatte med henvisning til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens tale til årsmødet tidligere på dagen:

”Der pågår et arbejde i tæt dialog med bankerne, hvor vi blandt andet kigger hen imod nogle bagatelgrænser, sådan at ikke alle foreninger skal igennem helt det samme bøvl, som de skal i dag,” sagde Charlotte Bach Thomassen.

Nyt fra DGI's årsmøde 2021

Se nyheder, billeder og video fra DGI's årsmøde 2021, som foregik i DGI-byen i København dem 6. november.

DGI’s formand: Vi er på bolden

I sin tale forsikrede Ane Halsboe-Jørgensen årsmødedeltagerne om, at regeringen lytter, når foreningerne siger, at arbejdet med dokumentation og gebyrer er for bøvlet.

”Og I skal vide, at vi har en proces i gang for at finde den rette balance i reglerne,” sagde kulturministeren.  

Trods de positive udsigter manede  Charlotte Bach Thomassen til tålmodighed, der forestår et langt arbejde:

”I kan forestille jer, hvor mange interesser der er på spil her. Man kan henvise til hvidvask og til EU-lovgivning og til procedurer, der giver bankerne omkostninger. Men vi kæmper videre, og der skal ikke herske tvivl om, at den bold, den er vi på,” sagde Charlotte Bach Thomassen.