Ung instruktør: Giv os lige dele frihed og ansvar

Hvad skal der til for at fastholde unge medlemmer og få dem til at involvere sig i den lokale forening? Det har den 20-årige gymnastikinstruktør Kasper Svane fra VIF Mors et bud på.

20-årige Kasper Svane er en af de unge, som er engageret i udviklingen af VIF Mors. Foto: Gorm Branderup

Hvordan får du unge til at involvere sig i udviklingen af den lokale forening?

Det spørgsmål er VIF Mors kommet med så godt et svar på, at de i 2016 vandt fiduspræmien til DM i foreningsudvikling. De har etableret et unge-udvalg bestående af seks medlemmer, som ledelsen blandt andet kan spørge til råds og inddrage, når de gerne vil blive bedre til at skabe tilbud, der fastholder og tiltaler de unge medlemmer.

Unge-udvalget er skabt som følge af, at foreningens ledelse erkendte, at de ikke ved, hvad unge vil have. Derfor var det nødvendigt at inddrage unge for at kunne tiltrække unge.

Skal have unge i tale for at blive attraktive for de unge

”Selvom vi ikke synes, at vi er gamle, er vi gamle i de unges øjne. Så spørgsmålet er, hvordan vi udvikler os til at blive mere attraktive i de unges øjne, uden at få de unge i tale,” fortæller 47-årige Annette Ladefoged, der er sekretær i VIF Mors.

Etableringen af unge-udvalget har betydet, at grøften mellem de unge og gamle er blevet mindre til glæde for begge parter. De unge bliver inddraget og deres forslag til forbedringer og nye hold bliver i mange tilfælde efterlevet med succes til følge. For eksempel i form af et teen-hold i motionscenteret med unge instruktører.

Giv plads til at de unge kan få lov at være unge 

Nøglen til at skabe et succesfuldt samarbejde mellem ung og gammel ligger ifølge en af unge-udvalgets medlemmer i give de unge lige dele ansvar og frihed.

”Ansvaret for at få ting til at ske skal ikke placeres hos os alene, men bestyrelsen må gerne komme til os, hvis de vil vide noget om de unge, og det er dejligt at få et ord indført, når der skal planlægges noget,” siger 20-årige Kasper Svane, der samtidig er gymnastikinstruktør i VIF Mors.

Han understreger vigtigheden af at finde en balancegang, hvor de unge får ansvar men samtidig stadig har plads til at være unge. Det er vigtigt, at de unge kan forfølge egne ambitioner.

Gade–OL

Annette Ladefoged, sekretær i VIF Mors fortæller:
"Man skal stille med et gadehold, eller slå flere gader sammen. Gaderne skal så dyste mod hinanden. Tanken er, at det kan være, at man mangler et holdmedlem fra gaden, som ikke i forvejen er medlem, så kan man invitere den person med. Så kan det jo være, at den person også får lyst til at blive meldt ind i foreningen." 
Idéen er fostret af Kasper Svane og de andre unge i VIF Mors.

Vigtigt, at der er nok til at danne et fællesskab

”Lad os gøre det, som vi gør nu, hvor vi er en del af fællesskabet og samtidig har tid til at træne det, vi gerne vil," lyder rådet fra Kasper Svane.

Derudover er det afgørende for at få de unge til at involvere sig, at de kan danne et fællesskab, siger Kasper Svane.

”Det kræver, at der er flere unge end bare mig, så vi kan få et stærkt fællesskab, som vi så også kan få med de ældre. Det er lykkedes rigtig godt i VIF," siger Kasper Svane.

Sjov historie bag hvordan udvalget blev dannet

I VIF Mors er der seks unge i unge-udvalget. Det er ikke mange, men det er ikke nødvendigvis en ulempe.

”Det behøver ikke være en svaghed, at vi ikke er så mange unge. Det kan være en styrke, at vi kun er få, da fællesskabet er stærkere,” påpeger Kasper Svane.

Sjovt nok blev udvalget ikke dannet som følge af et opslag på Facebook, Twitter eller Instagram. Nej, de seks unge reagerede på noget så gammeldags som en husstandsomdelt papirinvitation og mødte op til et møde om at fastholde unge i foreningen.

Læs hele historien om, hvordan VIF Mors fik fat i de unge i Udspil.