Unge fanges af idræt med passion

Er du aktiv i gadeidrætten, får du kommunal støtte ved at føre en tæt og åben dialog

Dialog med respekt mellem kommune, uafhængige unge og foreninger kan skabe friske events Foto: Steen Bille

Havnefronten i Sønderborg sydede af streetgale unge, der skatede på rails og ramper, prøvede kræfter med parkourstativer, punkede hinanden på pannabanen, balancerede på slackline, byggede ramper af træ og sprøjtede store grafittibilleder ud mod et solskinsbestrålet Alssund og lyttede til hiphopmusik.

Sønderborg Breakdown hed eventen, som aktører fra Idrætshøjskolen, kommunens forvaltning for Kultur, Event & Fritid, den lokale skatehal, DGI m.fl. var gået sammen om.

Ifølge den kommunalt ansatte ungekoordinator Lykke Stine Farre var formålet med dagen to ting:

  • Vi vil understøtte den gode idé, som de unge og en lærer fra idrætshøjskolen kom med for nogle år siden.
  • Vi vil synliggøre de unge aktive i gadeidrætten og kommunens initiativer.

Ærlige diskussioner

Street-eventen i Sønderborg var ikke blot en sommersolskinsdag.

Det var også et frugtbart eksempel på samarbejde mellem ofte ulige parter: Unge uden for de traditionelle rammer og en kommunal forvaltning.

På den ene side ønsker de unge bare frihed til at lave, hvad de elsker at gøre i byrummet.

På anden side har embedsmænd og –kvinder love, regler, sikkerhedshensyn osv. at tage hensyn til.

”Som kommunalt ansat må jeg sige nej, når den daglige leder af skatehallen siger, at de unge skatere gerne vil springe gennem en ring af ild. Diskussioner frem og tilbage med de unge og andre forvaltninger endte dog med at give dem lov sidste år og igen i år,” fortalte Lykke Stine Farre, ungdomskoordinator.’

Vi vil understøtte den gode idé, de unge kommer med

Lykke Stine Farre, ungekoordinator i Sønderborg Kommune

Fælles initiativ

David Lautrup er ikke blot gammel skater og lærer på Sønderborg Idrætshøjskole. Han var også den ansvarlige for gennemførelsen af Breakdown-eventen.

”Det er kommunens fortjeneste, at vi blandt andet kan spærre en vej af ned mod havnen, så vi kan lave en varieret skatebane dér,” forklarede han.

Til gengæld måtte han og de unge acceptere, at turister til Sønderborg Slot kunne køre hen til parkeringspladsen mellem boder og rampeværksteder.

”Selv om vi sørger for meget af det logistiske, og højskoleeleverne satte panna og rampe op på torvet, ønsker vi, at der er en form for kernegruppe, der vil være med til at klare logistikken bag en event,” gjorde Lykke Stine Farre det klart.

En fælles opgave

Lykke Stine Farre og David Lautrup er enige om én ting i forbindelse med for eksempel en street event:

  • Lad de unge være eksperterne, man lytter til fra kommunal og ansvarlig side.
  • Hav respekt for hinandens forskellige kulturer og vilkår i samarbejdet.
  • Kommunikér tidligt, hvad eventen handler om, til naboer, så de ved, hvad der kommer.

Kun ved at indgå i en ærlig dialog om de ønsker og begrænsninger, der ligger i at bruge byrummet til nye typer aktiviteter, kan unikke events blive til virkelighed.

”Vi ved jo, at de unge er med, hvis de mærker passion hos dem, der arrangerer,” understregede David Lautrup.